Patui danak dak mbang ginum biai ka 3, Quốc hội mbang 15, harei ini, dom urang Quốc hội pang Harak pathau khan taong yaom danak dak Hukum padang ngak tui jalan mek bhap bini ngak pasak di cơ sở. Ini lac hukum camriep brei adat cambaih ka bruk peih ngak dân chủ di cơ sở. Tui ong Trịnh Xuân An, kapul urang quốc hội tỉnh Đồng Nai, bruk bhap bini hu mbaok tame khik ramik kanja, khik ramik xã hội jeng lac sa bruk ngak rik tame bruk pacang quan liêu, tham nhũng, palai pajoa. Kayua yau nan ye, dự thảo Hukum njauk thể chế hóa tui jalan "rahra thau, rahra ngak, rahra pasang iek, rahra hu mbang tui".

Dalam tukvak tapa, dom doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang hu rilo kham marat piah yam tapa dom kan kandah, dang kajap saong cak rok anak dom kan kandah di jit Covid-19. Dalam thun ini, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ba tabiak jalan pamaong tal bruk daok lac talei pambuak piah patagok dom sarak tal dom doanh nghiệp, daong siam ka doanh nghiệp tame dom danak dak buh jien tame ngak mbang. Pambuak doanh nghiep tui yaok bruk ngak piah klah raba ilamo, jalan pambuak gauk jeng yau dui pachrieh rilo jang dom hội viên tame Hiệp hội.

Tukvak tapa, Liên minh Hợp tác xã Cà Mau hu brei masaiy 71 tỷ đồng meng kadung jien daong cak rok patagok kinh tế tập thể piah daong ka dom hợp tác xã cak rok patagok. Tui kuhria yaok danak dak hu daong 179 triệu đồng. Urak imi daok 101 danak dak hu masaiy ngan haong abih tih yaom jien buh tame labaih 19 tỷ đồng. Meng jien di kadung jien daong cak rok patagok, rilo hợp tác xã hu buh jien tame peih praong bruk ngak mbang, pala drak, pablei salih, cak rok patagok darak pasa… tapa nan, pasiam veik saong paglaong jien mek tame ka dom urang dalam HTX.

Dom urang njauk ruak pandiak tabiak darah di TP Hồ Chí Minh daok tagok glaong saong oh ka mboh dang veik. Tui pasak pasang iek ruak kik TPHCM (HCDC), tok dalam 7 harei, hu 943 urang njauk ruak pandiak tabiak darah, njauk tagok jaik 20% dut saong 4 adit dahlau. HCDC kakei lac, bhap bini njauk hu dom jalan pacang caga jamaok, ngak brei hacih labik daok di drei, oh caik dom pandap padang ia jeng labik lagaih ka loăng quăng, jamaok nyu daok, ngak ka ruak pandiak tabiak darah tamuh tagok samar jang.

Sở Ilamo, Thể thao saong Du lịch ban Cần Thơ bahrau pok manyaom huấn luyện viên, vận động viên ban Cần Thơ mek hu thành tích biak naih di mbang pataom Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) mbang ka 31. Ngan haong bruk rik tame 11 huy chương dom janih di SEA Games 31, 4 huấn luyện viên saong 9 vận động viên di kapul thể thao Cần Thơ hu Ủy ban bhap bini ban hu thưởng jaik 1 tỉ 6 rituh trieu đồng. Ini lac sa bruk ngak naih ghieh di abih meng dahlau mai di thể thao Cần Thơ ngak hu di 1 mbang Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bahrau hu harak ndem puac ngak brei cambaih laih sarak di Mỹ ngan haong Trung Quốc dalam rilo bruk, dalam nan hu bruk tự do hàng hải saong hàng không haong Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ ndem lac: “Khol dahlak daok phản đối dom bruk ngak oh njauk di Trung Quốc pak di Biển Hoa Đông saong Biển Đông. Khol dahlak pachreih tui dom taneh ia tapen tasik dalam bhum khik ramik dom quyen nao mai, pajeng ba angaok tasik di drei. Khol dahlak meda pambuak bruk haong dom gah piah khik ramik bruk nao mai angaok jalan tasik saong jalan langik, bruk hu daong palagaih ka bhum taneh cak rok ginup mada dalam dom piluh thun tapa”. 

Brei panuac di Mbang ginum biai yaok thun mbang ka 52 Ginum biai Kinh tế dunya hu peih tabiak di Davos, Thụy Sĩ, Akaok mbang ginum biai Kinh tế dunya Borge Brende brei thau lac, dunya meda siam jang mayah khol drei taom gaok saong pambuak gauk, meda lac yaok manuac ngak bruk kayua kein laba di drei. Gam tui di nan jeng jak ba yaok manuac padang ngak sa dunya siam lagaih. Di mbang ginum biai yaok thun, ginum biai Kinh tế dunya thun ini, dom urang par akaok hu pataom tame ginum biai 4 bruk kan praong: bala di địa chính trị, jit praong, biến đổi khí hậu saong bala di kinh tế dunya.

Dalam tuk ruak đậu mùa khỉ daok njom mbak di rilo taneh ia, dom urang ilamo di kapul Pacang caga jit praong meng asal (PPATS) hu panuac ieu dunya peih ngak taong abih dom bruk njauk ngak p[iah pacang virus pambak praong mangaok dunya. PPATS ieu Đại hội đồng LHQ caik hatai sangka jang tal bruk thit abih jit ruak meng di tuk nyu tamuh tabiak, oh lac cang tal tuk jit praong nyu tamuh tabiak. Kadha ini meda paglaong siam lagaih dalam bruk pacang cakak jit, trun bier di abih jien padai buh tame ngak saong khik caga siam di abih ka taong abih manuac sia anak bruk mbuan njom mbak ruak meng athur./.

Urang lang: Thu Thao & M.P – 27/5/2022

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân