Uranaih hu labik bac daa haong gauk 

Tui yaok pataom di Sở Lao động, Thương binh saong Xã hội, thun 2021, dalam tinh hu 4.950 uranaih njauk bala njauk rambuac, dalam nan hu 23 ranaih metai kayua njauk bala (17 ranaih metai kayua bala blung ia, 3 ranaih metai kayua bala jalan mbak). Atah di ini oh suai, dalam tukvak lễ 1/5 jeng hu 3 uranaih oh patuah tasak takai laik trun danao ia, kraong ribaong min oh hu thei mboh piah daong. Tuk bhap bini mboh ye dom adei metai blaoh. Puac hu dom khau tin deih yau nan rahtabiak di pak ini, dom tinh, ban karei dalam tukvak jaik di ini, dom urang ngak amaik, ame thei jeng oh klaak di saneng, suh sah dalam hatai.

       Yaom lac, anek bhik hu padeih dalam tuk amaik ame daok glaih glar ngak bruk, ba tal bruk pandik akaok dalam bruk  duah labik khik uranaih jeng sa bruk daok haduh harai di dom amaik ame. Oh hu ong, amuk, urang sangka iek glang, dom uranaih njauk kareih veik dalam sang. Mayah sang oh hu manuac khik siam, meda mbuan ba tal bruk ma-in điện tử, mbuan njauk điện giật, kadung ia pandiak, tasak takai mbuh, meda lac mbuan laik tame dom tệ nạn xã hội.

          Ngan haong dom uranaih, piah ma-in sambai, rilo meng lac njauk caong dom bruk biak mbuan duah yau ye hu mblang ma-in salamat, sa baoh bar, sa gu vợt cầu lông atau baoh talang bi-ar… nan lac bruk sangka saong rik tukvak tame pato tacei di urang praong thun piah ka dom ranaih hu rilo bruk ma-in sambai, siam makre, salamat jang. kayua yau nan ye, dalam danak dak Dam dara halain hatain bilan hè thun 2022, dom pakat bộ, Kapul dam dara dalam tinh hu ba tabiak dom asal kadha, yau “Sa tangin haong gauk daong khik uranaih, pacang caga bala rapeik rapai di uranaih”, “pang uranaih meng baoh hatai, khik caga uranaih meng bruk ngak” gam haong dom bruk pasiam veik, alin dom labik ma-in ka uranaih, pambuak haong sang bac, labik pato magru taduan, khik ramik anek saih ka bruk ma-in di labik daok, padang papal kakei di dom labik mbuan rahtabiak bala blung ia ngan haong uranaih.

       Dalam gah peih ngak bruk pacang caga bala, rambuac di uranaih daok kurang di rilo labik, abih di nyu nan lac dom sang bac ka oh hu rami ramik kadung jien peih ngak bruk ini, ye dahlau di tuk tame bilan hè, dom var sinh hoạt ngoại khóa duah thau lac bala yau ye plaih atah di kraong ribaong, danao ia, labik glut jaleih, gah ia nduac catang tuk hajan praong hu peih ngak blaoh. Yaom lac oh hu tapak trun tal danao ia, dom maong bac ilamo lý thuyết jeng oh ginup piah ka ranaih thau caluai ia, min nan lac dom asal kadha hu makna biak praong, piah kakei dom adei plaih atah dom labik oh salamat.

      Tui dom urang roh duah ilamo, padang ngak labik raidiuk salamat, siam makre ka uranaih oh lac bruk ngak di rahra bo daok caong hu bruk pambuak gam,  bruk sangka dom dalam sang. Dom adei hu sa tukvak suai lavik bac ta-a, nan ye biak caong maong dom amaik ame ngak brei sa labik ma-in sambai, patakik ngak pandik akaok bruk bac dalam tukvak hè, học thêm, meng nan drei njauk rik tame tukvak ma-in hu chất lượng gam haong anek bhik. Njauk peih ngak dom bruk ma-in sambai, siam makre, piah caik ka uranaig laik tame bruk ndih rilo, atau iek ti vi, ma-in điện tử biak rilo, oh hu tukvak padeih. Oh pandar ngak min caga ba tabiak dom bruk paglaong ilamo raidiuk, ma-in njauk haong umo. Rami ramik tukvak piah ma-in haong anek di drei, bac haong anek, ndem mayai haong anek piah anek  thau anit ranam gauk, piah ka uranaih hu sa bilan he biak hu makna, siam makre jang./.

Urang lang: Samad Hẳn- 26/6

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân