Rilo bruk main sambai hu batabiak ka tuai mai du lich 

Taphia di dom bruk meng kan yau: duah thau Labik du lịch sinh thái glai Sác Cần Giờ song địa đạo Củ Chi, ban raya HCM, dok jhul khang patagok dom labik ravang me-in di pasak ban raya. Dak harei dak rilo janih city tour hu tabiak mbaok, yau: tour radaih  buýt 2 tal, tour radaih juak mong iek ban raya, tour kapan angaok kraong Sài Gòn song  tour “Mong ban raya di mangaok glong” meng trực thăng.

Ong Lê Trương Hiền Hòa – Phaok Yam ndok Sở Du lịch ban raya .HCM brei thau, dom janih bahrau ni, hu batabiak piah taduan drak pasa  bilan du lịch hè.

Langiu bruk ngak di Sở du lịch, dom doanh nghiệp di ban raya .HCM jeng dok kham merat padang dom tour bahrau, piah taduan raok tuai tal ban raya dalam tuk hè ni. Rilo tour, pandap panda, dịch vụ du lịch bahrau biak karei hu tabiak rai yau: tour radaih juak, tour cắm trại, trekking, chèo sup,....  Muk Hoàng Thùy Linh – Phaok  Yam ndok Tiếp thị song Brei thau Cty lữ hành Saigontourist khan lac, Cty dok pambuak tour trực thăng song dom tour “Dahlak ranam Sài Gòn” dalam nan hu 3 janih lac “Sài Gòn inem krung rituh thun”, “Sài Gòn – ragu daoh bier harei sanercar ” song  “Tui takai biệt động Sài Gòn” piah dong ka tuai duah thau song ba drei tame Sài Gòn – ban raya HCM meng rilo gah karei di gauk.

“Tuk pambuak song tour trực thăng, tuai meda gam duah thau  langik tasik, gam duah thau krong Sài Gòn mangaok mbaok ia, gam duah thau radaih buýt 2 tal mangaok jalan song tamat bruk lac mbang pandap mbang  Nam Bộ di labik  du lịch Bình Quới”

Ba bruk bahrau tame pabak dalam bilan hè, gam piah dui pachreih tuai dalam negar, gam lac tuk piah ka gah du lịch ban raya .HCM duah thau drak pasa, duah thau ka panuac khan veik di tuai, piah ngak brei siam mekre jang dom janih bahrau, dahlau di tuk ba tame duh ka bilan tabung glong raok tuai dunya dalam mbang padeih bilan liar anak tal.

Di harei pataom du lịch ban raya HCM meng bloh, ban raya hu rilo danak dak pambuak gauk song dom tỉnh, ban , abih di nyu nan lac dom puk palei dok jiak taphia, piah ngak tabiak dom bruk pambuak gauk bahrau, pabak dalam bilan hè. Muk Nguyễn Thị Khánh - Akaok Hiệp hội Du lịch ban raya .HCM lac:

“Du lịch hè thun ni, dom công ty lữ hành, dom labik nao tal, dom dịch vụ bahrau di ban raya  HCM jeng pachreih hu bruk sangka, duah thau meng dom tỉnh, ban piah pambuak gauk duh ka bilan hè. Ban raya .HCM hu rilo bruk pambuak gauk song dom bhum palei dok jiak taphia yau bhum taneran krong Cửu Long song dom tỉnh Đông Nam Bộ yau Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Langiu di nan “tam giác du lịch” lac ban raya .HCM - Lâm Đồng - Bình Thuận jeng meda dui pachreih hu rilo tuai di tuk hè ni”

Daok dom tour nao negar langiu, mboh lac hatai khin di tuai Việt hadei di jit dok pamaong tal dom tour padeih padei, jiak haong langik tasik, palih ruah labik tal takik menuac urang, nan ye, dom doanh nghiệp lữ hành jeng hu peih pablei dom tour tuyến bahrau  tui cong khin ni. Muk Chung Thúy Châu – Yam ndok kinh doanh Công ty Du lịch Việt khan lac:

“Tuai urang  cong khin nao tal dom labik bahrau jang, pagap yau Thái Lan dahlau deih bhian tok hu tour Bangkok song Pattaya, ye urak ni hu dom labik nao tal biak karei jang  yau Kanchanaburi song chèo mảng tre (bamboo rafting), ndik lamen atau duah thau chraoh ia  7 tal. Langiu di nan, drei jeng peih dom jalan yau Nepal, dom taneh ia Bắc Âu (Đan Mạch, Thụy Điển) song dom jalan, bo dahlau deih mbiah tal ni  tuai oh hu thau rilo”.

Meng bruk kuhria caga tani tanat, bilan du lịch hè 2022 hu maong lac meda dong ka ban raya .HCM pasiam veik song patagok khang hadei meng kan kandah di jit prong./.

Urang lang: Hanipha- 25/5

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân