Harei ini, mbang nyaom biai ka 3, Quốc hội mbang 15 daok ginum rilo asal kadha hu makna praong. Dah page ini, Quốc hội ginum biai di kapul ka taong yaom pabak bruk peih ngak jalan cak rok patagok kinh tế - xã hội saong kadung jien kanja thun 2021; bruk peih ngak jalan cak rok patagok kinh tế - xã hội saong kadung jien kanja dom bilan akaok thun 2022; Brei quyết toán kadung jien kanja thun 2020; Bruk patak pataom, plaik palai pajoa thun 2021; Bruk pataom iek veik bruk peih ngak Sarak ka 42 di Quốc hội ka ngak iek langyah dom sraiy laba glaong di dom kapul tín dụng saong dui atah tukvak pandar taong abih adat di Sarak ka 42.

HĐ bhap bini tỉnh Đồng Nai mbang X hu brei tapa Sarak njauk hatai haong jalan ngak saong sanya phun jien labaih 2.600 tỷ đồng meng kadung jien karja tỉnh duh ka bruk padang ngak jalan nduac samar Biên Hòa - Vũng Tàu tukvak ka 1. Jalan nduac samar Biên Hòa-Vũng Tàu atah abih tih jaik 54km, nao tapa 2 tỉnh Đồng Nai haong Bà Rịa-Vũng Tàu. Tui kuhria, jalan ini hu peih tabiak ngak di thun 2023, saong meda ngak salah dalam thun 2025.

Nyaom darak parang iek pandap kaya nong angan je TP.HCM thun 2022 daok peih tabiak di TPHCM. Di darak pasa hu 160 labik parang pandap di dom doanh nghiệp, urang nong hu angan je di TPHCM saong 9 tỉnh ban dalam taneh ia. di darak pasa, urang nong saong doanh nghiệp meda ndem biai nao mai ka khau tin di bhum pala drak, bruk peih ngak, darak pasa pablei tabiak ngan haong dom panuac ieu kakei cambaih laih, meng nan ba tal bruk mbaoh tangin tame pambuak gauk, daong ba, chuyển giao ilamo kỹ thuật... Bruk njauk ndem di darak pasa lac Kapul urang nong saong Bưu điện ban raya pambuak gauk peih ngak Danak dak pambuak bruk daong urang nong salih số dalam bruk ngak saong pablei tabiak kaya nong, pandap panda dalam tukvak 2022-2025.

Yaom ikan pra tamo di bhum taneran kraong CL jeng daok khik hu yaom glaong, meng 31.000 tal 32.500 đồng sa kg, urang raong hu laba meng 5.000 tal 7.000 đồng sa kg. Dalam tuk nan darak pasar pablei ikan pra tabiak negar langiu daok hu siam tuk Mỹ brei pabak 6 sang mac ikan pra Việt Nam hu adat ngak saong pablei tapa Mỹ. Nga jeng brei pabak 2 doanh nghiệp Việt Nam tame angan hu adat pablei tame Liên minh kinh tế Á – Âu. Bruk pablei ikan pra tapa Nga saong Ukraine jeng hu pambuak veik.

Anak bruk jah tak glai lih mek taneh daok rahtabiak sarau kadhau di pulao Phú Quốc, akaok UBND tỉnh Kiên Giang  bahrau tacei pato brei padang kapul ngak bruk đặc biệt, ieu pataom rilo kapul hu mbaok tame piah khik gilai, ieu kakei samar drah langyah catang, langyah tui hukum dom urang palai pajoa gilai, mek veik saong pasiam dom mblang taneh gilai; gam tui di nan jeng jao ka Bein pakat negar roh duah, pandar công nghệ khau tin, công nghệ viễn thám caga dahlau thau cambaih dom labik lih mek, jah tak gilai. Dalam thun 2021 saong 4 bilan akaok thun 2022, dom kapul jakar hu duah mboh, ba tabiak langyah tui hukum 3 bruk jah tak gilai piah lih mek taneh daok rahtabiak di xã Gành Dầu saong Dương Tơ.

Hàn Quốc haong Japon bahrau brei thau, Triều Tiên mesup ini bahrau brei cuh sa tên lửa đạn đạo tabiak langiu tasik gah timur taneh ia ini. Bruk cuh bahrau ini rah tabiak dalam tuk Tổng thống Mỹ Joe Biden haong Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol  bahrau njauk gauk lac brei peih dom mbang pasram mesruh haong gauk praong jang, gam haong nan, brei pabak rilo jang dom phao ndao di Mỹ meyah mboh lac njauk ngak piah pacang cakak Triều Tiên patagok bruk cuh iek vũ khí.

Sa bruk cuh phao biak trak damak rah tabiak di sa sang bac tiểu học di ban sit Uvalde bang Texas, Mỹ di bier harei 24/5 (tui maong pak ini), ngak ka 14 anek saih saong 1 gru pato metai. Thống đốc bang Texas, ieu ini lac sa bala biak trak damak. Urang ngak tabiak bruk nan, lac Salvador Romas,umo 18 thun, anek saih atau anek saih dahlau dieh di sang bac phổ thông trung học Uvalde, njauk cảnh sát cuh phao metai.

  Ia sua haong jaleih taneh di bang Assam, gah Đông Bắc Ấn Độ dalam labaih 10 harei tapa, ngak brei takik di nyu 25 urang metai saong labaih 650.000 urang njauk klaak sang danaok. Karja bang ini hu padang 366 trại cứu trợ di 20 quận, huyện, pabak labik daok di anak meta brei ka labaih 95.000 urang. Urak ini, jalan mbak, sang danaok jeng daok dauk dalam ia sua di rilo labik dalam bang Assam./.

Urang lang: M.P & Thu Thao - 25/5/2022

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân