Rilo danao rong njauk hadang metai biak rilo 

Thun ni, langik oh lagaih, hajan mai avar, pandiak bhang blaoh hajan sraiy, ia mbak di dom krong trun beir, hu tuk daok samu 0 phần ngàn, ngak kan kandah biak prong tal bruk palao pajaih song bruk praong tagok di hadang rong. Ong Ngô Công Luận, Yam ndok  HTX Nông ngư 14/10, daok di palei Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên brei thau, kuhria tal urak ni, HTX palao rong hu 30 dalam 32ha, ngan song anek pajaih labaih 10 triệu drei. Urak ni, kayua langik oh lagaih, ngak ka hadang suai prong, klaak mbang, dom danao rong hadang metai samar. Hu 14 urang ngan song  labaih  50% mblang taneh di HTX njauk khat lahik. Ong Ngô Công Luận, lac:

Meng bruk langik tasik thun ni, kayua drei hadang nyu lagaih hong ia meteh mbak meteh taba jang ia taba, nan ye, hadang di drei thun ni  nyu praong suai. Gam song nan, thun ni, kayua langik tuk hajan tuk pandiak. Meda lac, langik oh siam, tuk dok pandiak ye laik hajan mai, ngak ka hadang klaak mbang, hu tuk, harei dahlau hadang daok siam, min harei hadei ye nyu metai chip. Bruk nan nyu rah tabiak, nan ye bo HTX hu rilo urang khat kayua yau nan..

HTX Toàn Thắng di palei  Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp, ban sit  Vĩnh Châu jeng palao rong hu  87 dalam 135ha, dalam nan, hadang  sú labaih 3,5ha, hadang  thẻ labaih  70ha, dok veik lac ikan dom janih. Tal urak ni, HTX sraong mek hu 45ha song sản lượng labaih 154 tấn. Ong Phạm Văn Mừng, Yam ndok  HTX Toàn Thắng, brei thau:

Thun ni, ia mbak  dut song yaok thun nyu beir jang. Tal tuk vak ni, ia mbak  lac 0 phần ngàn. Yaok thun, tukvak ni ia mbak lac  meng  5-7%o, kayua ia mbak beir, nan ye bruk raong hadang di xã viên gaok biak rilo kan kandah. Nyu hu jit ruak, yau ye ruak phấn trắng, gan cấp tính. Langik tasik nyu salih karei biak samar, hajan ye hajan rilo, pandiak  ye pandiak biak khang, ngak  kan kandah tal bruk raong palao di mik va.

Muk Quách Thị Thanh Bình, Akaok chi cục kaya ikan tỉnh Sóc Trăng brei thau, tui bruk batabiak, dalam tỉnh kuhria palao rong hadang ia meteh mbak meteh taba labaih 51 ribau ha. Tal urak ni, bruk palao rong hu labaih  60%, mblang taneh khat lahik meblah 3,8%. Langiu di kan kandah meng langik tasik, mik va rong hadang jeng dok dang anak kan kandah karei lac pandap piah raong hadang daok tagok, abih di nyu nan lac, pandap mbang ka hadang. Piah lang talaih kan kandah, pamong tal bilan rong hadang hu jayah, muk  Quách Thị Thanh Bình daok brei thau lac:

Tacei pato dom jabat ngak siam bruk pathau khan, brei ka rahra thau bruk langik tasik, yaom kaom hadang, song abih di nyu nan lac, kol dahlak  caik hatai sangka, hu panuac ieu tong abih urang rong hadang  hu mbaok tame  tổ hợp tác, HTX , piah tapa nan yaom lac  kol drei rong sit sot, min, kol drei hu bruk pambuak gauk biak biai dalam rong glang jang yau pablei salih, piah kol drei ngak mbang hu kein laba jang.

Tukvak tapa, urang pal akaok  tỉnh, Gah ngak nong Sóc Trăng hu brei dom kapul nao pasang iek, duah thau, piah hu dom jalan lang talaih kan kandah ka mik va rong hadang. Gam song nan, jeng hu panuac kakei, tui kuhria mboh dahlau, bruk langik tasik dok hu dom kan kandah kan si thau dahlau, mik va njauk caik hatai dalam bruk palao rong. Dalam nan, sangka tal bruk ngak brei hacih saat danao rong,abih di nyu nan lac, bhian pabak dom  bruk  pasang iek alam môi trường, pambuak gauk dalam bruk ngak, meda dong ka mik va samar drah pacang cakak chip dom bruk oh lagaih rah tabiak dalam tuk rong, abih di nyu nan lac dalam tuk langik tasik oh lagaih, yaom drak pasa dok trun tagok yau urak ni./.

Urang lang: Hanipha- 23/6

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân