Nao darak pasar angaok app

 

Labaih sa bilan tapa, sa-ai Trần Thị Hương, daok di ấp 7, xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) oh daok nao darak yaok harei yau dahlau daih. Salih tame nan, sa-ai tapa blei pandap angaok app blei pandap online. Meng ilamu di dom mbang blei pandap akaok mereip, njauk cang meng 2-4 tuk meng taduan mek hu, sa-ai Hương salih tapa kakei blei pandap meng melam dahlau. Meng phone tangin, page mesup harei hadei, sa-ai Hương hu sa kadung pandap hu ginup abih kaya mbang ka van huak di baoh sang, pandap pandar dalam sang bo oh cang nao tal darak pasar.

Khu phố An Hòa, phường Hóa An (bal Biên Hòa) urak ini daok dalam labik pacang veik nan ye bruk nao mai, pablei salih jeng njauk pakauk abih. Sa-ai Nguyễn Thị Nhi daok di labik ini brei thau, tuk sa-ai thau lac phường njauk pacang veik, sa-ai tagok mạng sua tangi ayut sahabat ye hu pato jalan tải app trun piah blei pandap online. Meng nan, dom harei tapa, sang sa-ai Nhi oh kurang njam that, ralow, ikan. Pandap panda hu ba tal jaik balai pasang iek jit, iew sa-ai tabiak mek.  

Urak ini, jaik abih dom siêu thị, dom labik pablei pandap mbuan laghaih jeng hu caik ứng dụng kakei blei pandap online saong ba pandap tal sang. Piah meriak gauk, dui pachreih saong khik takai tuai blei, dom labik pablei salih gam gam salih sarak palaghaih ka urang blei pandar. Pagap yau oh mek jien radaih pajeng ba pandap ka 5-10 harak blei akaok mereip atau oh mek jien radaih pajeng ba pandap dalam bán kính 10km, ba jao gam pandap that; blei pandap ngan haong yaom jien prong meda hu blei pabak 1 janih pandap karei yaom biak lap, hu pataom điểm piah salih jeng yaom jien ka mbang blei hadei… Jalan blei mbuan lagaih, yaom pandap cambaih laih, ba pandap tal sang, nan lac dom siam laghaih ngak ka bruk blei pandap tapa app, tapa website, dịch vụ karei tagok rilo.

Ong Đặng Thanh Phong, akaok Jabat pambuak bruk bhap bini, cửa hàng Bách hóa Xanh brei thau, tukvak tapa dom labik pablei di Bách hóa Xanh taduan hu harak blei pandap online biak rilo, tagok jang 4-5 mbang dut haong dahlau. Hu harei hu tal 20 ribau harak blei pandap online di urang blei daok pak Đồng Nai. Yau nan min, bruk ini daok takik veik saong daok tani tanat veik. Piah pabak bruk blei pandar di tuai damuai, cửa hàng Bách hóa Xanh brei patagok pandap panda ka dom labik pablei lẻ, brei rilo jang 30% menuac caga taduan mek harak blei pandap saong ruah mek pandap tui harak ka urang blei. 

Ong Phong khan lac: “Bruk kurang pandap tok rah tabiak dalam sa tukvak katut di dom harei camereip peih bruk pa-atah di gauk, hadei di nan nyu trun meneing. Dom labik di Bách hóa Xanh urak ini daok peih pablei tani tanat, oh gaok cuang kandah hagait. Labik pabak pandap hu rilo, pandap panda tuk halei jeng hu parang tabiak, urang blei pandar oh cang blei pataom piah” .

Di dom siêu thị hu ứng dụng kakei blei saong jao pandap online dalam tỉnh yau: BigC, MM Mega Market, Co.opmart Biên Hòa jeng hu manuac blei pandap tapa phone, app, website tagok glaong. Hu dom siêu thị, hu tuk taduan hu harak blei pandap biak rilo tapa prein di drei nan ye njauk brei padeih, saong brei dui atah tukvak jao pandap tagok 4 tal 6 tuk, oh daok lac 1 tal 3 tuk yau dahlau diah, atau salih tapa jao pandap di harei hadei.     

Langiu di nan, dom ứng dụng nan daok hu bruk “daong nao darak” jeng hu rilo di Đồng Nai yau: be Nao darak, VinID, GrabMart, Now Fresh, Foody… Siam laghaih di bruk ini, lac gam sa tuk blei hu rilo pandap bo sa labik pablei atau sa siêu thị oh pabak ginup, jao pandap samar drah, hu rilo jalan piah ba-yar jien. Hu oh takik sàn pablei salih  điện tử dahlau diah rilo meng pablei pandap pandar yaok harei, pandap thu, pandap pandar dalam sang saong khan ao jeng nduac tui bruk bahrau ini, jhul khang dom janih pandap that./.

Urang lang: Jasi -21/07/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân