Urang vak mbao Phan Quang

 

  Urang vak báo Phan Quang (ndih tapui thun 1928, palei daok di huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), dahlau diah ngak thứ trưởng Mentri Ilamo – Brei thau;  phaok akaok Uỷ Ban Đối ngoại di Quốc hội dahlau daih saong lac Tong Yam ndok Rayo sap ndom Viet Nam dahlau daih. Ong  jeng lac urang hu rilo thun dang akaok Kapul urang vak báo Việt Nam saong lac urang dalam Mban dom urang pal akaok Liên đoàn urang vak báo ASEAN (CAJ).

Mboh hu saong kanal hadar dom rik daong praong di urang vak báo Phan Quang, Tong Yam ndok Rayo sap ndom Viet Nam (VOV) dahlau daih, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ ndom lac: urang vak báo, urang cih văn Phan Quang lac kareih camin dalam bruk ngak, tuk halei jeng saneng duah jalan ngak bahrau, taphia di nan lac urang ngak chính trị naih jioy, urang langyah, urang pal akaok biak siam hatung hatian, anit ranam ayut sahabat, urang puac harak báo dalam saong langiu negar.

92 thun tapa, yaom lac ngak bruk hagait, Phan Quang tuk halei jeng ngak bruk abih drei, vak yaok ribau kadha phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, tùy bút, dalikan katut - mbiah, tản văn, chính luận, roh duah… rik daong ngak brei hadah mbaok meta gah báo chí, văn nghệ Việt Nam. Ini lac bruk caik ka rilo urang iek prong, anit ranam, saong thau phol ong. Jeng tui Tong Yam ndok VOV dahlau daih, urang vak báo Phan Quang daok hu dom rik daong biak prong ka bruk papar sap, hu mong yau urang "ndik ceik tableik patau" rayo papar sap negar saong ka gah papar sap Việt Nam. Thun 1988 – 1997. Yaom lac ngak bruk hagait, Phan Quang jeng ba abih hatai piah ngak siam bruk di drei.  

PGS. TS Nguyễn Văn Dững akaok khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền ndom lac, kadha njauk iek prong ka sa gru praong di bruk ngak báo ngan haong Phan Quang daok lac di labik: Meng sa urang dam ranam taneh aia, nao tui  Đảng tame glai, tabiak mblang mesruh metak, nao grauk labik kan kandah, oh hu vaktu piah bac megru siam mekre dalam sang bac, min hu sa Phan Quang naih jioy gam cih văn, gam vak báo ngan haong dom kadha langyah hu tái bản yaok pluh mbang, dom kadha báo chí biak siam bak asal roh duah saong dom bruk khảo cứu meng Trung Hoa tal truh Ả-rập, Trung Đông…

Tui urang vak báo Phạm Quốc Toàn, dahlau diah ngak phaok akaok Kapul urang vak báo Việt Nam, Phan Quang lac sa mbaik kalam  bak trách nhiệm haong yaok baoh akhar, yaok blah ba-ar vak, dalam ong pataom ginup abih dom yaom glaong dalam bruk ndom puac daok dang, gul pataom ala angaok, dalam langiu./.

Urang lang: Jasi - 21/6/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân