Rilo bhum palei hu padang ngak jalan mbak mbuan lagaih 

Dom harei ni, gam song dom bui sambai ka bruk ngak hu dalam pala drak di yaok boh sang, bhap bini palei  Kon Hnông Pêng, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum dok hu bruk bui sambai haong gauk, nan lac caga peih pakak  sang  rông di palei. Ong A Khế, Bí thư Chi bộ palei Kon Hnông Pêng brei thau, yaom lac hu bruk pachreih tui di xã Đăk Hring meng tuk camereip, min piah  ka 219 boh sang dalam palei rilo meng lac mik va bangsa Xơ đăng ba gauk rik prein, sa hatung hatai haong gauk ngak hu  Sang  rông lac bruk oh mbuan  . Piah ka bhap bini nao labaih  5km cakak phun tăng mai tauk tabung, nao labaih 10km mek kayau mai ngak… ye  Bí thư Chi bộ A Khế tuk halei jeng lac urang ba akaok nao dahlau .

Meng urang ba kaok lac  Bí thư Chi bộ A Khế, bloh dom urang đảng yau Y Oanh, A Kiên, A Wir… palei  Kon Hnông Pêng hu ngak salah tanut  ka 6 gah  ilamu dalam bruk padang ngak palei pala bahrau . Langiu di nan, dom urang đảng ni dok ba akaok nao dahlau dalam bruk patagok  kinh tế, dak padang boh sang haniem phol, hu hatai sahneng khik ramik  an ninh trật tự, hacih sa-at ka puk palei… nan ye mik va jia tame song ngak tui.

Urak ni, palei Kon Hnông Pêng hu 70 boh sang hu mbaok tame taduan bruk kuah katak  cao su hong 2 nông trường dok dalam xã. Jien bilan kuhria rah tapa dalam thun bloh yaok urang hu meng  6 tal  7 triệu đồng. Harei jiak Tết yaok urang ngak hu Nông trường thưởng brei jien bilan ka 13 hu labaih  10 triệu đồng. Ong A Phinh, sa urang dalam palei brei thau, drei mboh padang ngak palei pala bahrau lac brei ka bhap bini,  bo urang đảng di palei nao ngak dahlau, ndom njauk ye drei song mik va dalam palei kham merat ngak tui:

“Urang jakar, urang đảng ndom njauk ye drei pang tuii. Mik va jum pataom gauk padang ngak palei pala bahrau. Dalam sang brei pala phun anek,  ngak công nhân cao su piah patagok kinh tế. Bruk di puk palei ye rik pren ngak jalan mbak palei pala, puh ramik jalan puk paga ka nyu hacih saat”.

Gam song bruk mek hu dom tanut ka bruk padang ngak palei pala bahrau, urak ni, rai duik di yaok boh sang  palei  Kon Hnông Pêng hu dom salih biak rilo. Sang danaok siam mekre, hacih saat, uranaih hu iek glang bruk bac daa. Ndom ka bruk padang ngak palei pala bahrau di bhap bini palei Kon Hnông Pêng, ong Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà lac:

“Bruk ngak di mik va pak ni  hu patagok, abih di nyu nan lac bruk ngak di Bí thư Chi bộ, hu pal akaok tacei jalan  mBan khik iek palei bloh dom kapul nyaom dalam bruk ieu pataom bhap bini hu mbaok tame rik dong padang ngak palei pala bahrau di xã. Dom boh sang jeng thau hu bruk padang ngak palei pala bahrau  nòng cốt lac bhap bini  yau nan ye pachreih tui hu mbaok tame padang ngak palei pala bahrau”.       

Meng pambak tabiak hu bruk ngak siam di dom urang ba akaok nao dahlau di palei  Kon Hnông Pêng jang yau  8 palei dok veik dalam xã, puac thun  2021 meng bloh,  xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà mek hu chuẩn taong abih 19 tanut hu mbaok tame kapul  36 xã palei pala bahrau di  tỉnh Kon Tum. Tết ni , thun bahrau ni gam song bui sambai trei sir dalam yaok boh sang, bhap bini pak ni dok hu bruk bui sambai haong gauk saong hadah mbaok meta ka puk palei di drei dok dak harei dak salih bahrau, cakrok patagok./.

Urang lang: Hanipha- 20/1

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân