Tui nan, dom sruh radaih hu peih nao tapa lac radaih ô tô pajeng pandap panda kaya mbang yau: brah,  mì paok, pacuk thu; ralaow athur; ralow menuk ada, baoh menuk ada; njam patam baoh karaoh; kaya ikan dalam aia... meng dom tỉnh tal bal raya Hồ Chí Minh saong cagar veik. 

Radaih pajeng ba pandap panda duh ka bruk ngak pandap pablei salih, radaih pajeng chuyên gia, urang ngak meng dom tỉnh tame bal raya Hồ Chí Minh saong cagar veik, piah ngak bruk di dom labik chế xuất, labik ngak kong dalam bal raya. Radaih pajeng pandap panda tame tabiak dom pabah lamnge dalam bal raya Hồ Chí Minh meng dom tỉnh tal bal raya saong cagar veik. 

Radaih pajeng pandap panda kaya mbang yaok harei, radaih pajeng pandap panda duh ka bruk ngak pandap pablei salih, pandap panda nao tame dom pabah lamnge, labik ngak kong; radaih pajeng chuyên gia, urang ngak di dom labik chế xuất, labik ngak kong nao gar tapa bal raya Hồ Chí Minh. 

Ndom ka jalan ngak, dom jabat peih bruk số hóa harak likau gam haong angan dom sruh radaih nan payua mai ka dom jabat dang iek bruk nan. Sở Jalan mbak Pajeng ba bal raya Hồ Chí Minh taduan mek harak likau meng dom jabat lambaok, pasang iek saong langyah ka dom jabat nan dalam tukvak oh tapa 24 tuk. Dom doanh nghiệp gaok kan kandah, tavak tave meda iew tal laik phone: 0933.656.488 piah hu daong brei.

Hadei di tuk dom sruh radaih nan hu brei harak, Sở Jalan mbak Pajeng ba ban raya ba tagok Công an bal raya Hồ Chí Minh, Sở Jalan mbak Pajeng ba dom tỉnh, bal pambuak pagam tal, gam haong dom gah chức năng palaghaih ka dom sruh radaih nan hu nao mai mbuan lagaih tapa bruk pasang iek thong tin tapa mã QR angaok harak  brei thau.

Tuk nao mai angaok jalan, urang peih radaih brei hu dut iek saong mboh lac âm tính tui njauk adat hukum di gah y tế. Jabat ngak mbang gah pajeng ba brei hu trách nhiệm anak adat hukum meyah oh khik hu bruk pacang caga jit ruak, piah ka urang peih radaih, urang cakaong pandap nao tui radaih ngak njaom mbak jit ruak COVID-19 dalam tuk pajeng ba./.

Urang lang: Jasi -20/7/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân