Jru vaccine hu blei meng negar langui piah pabak ka rahra 

Jabat Rajaei birau hu Harak brei thau panuac tamat di Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam di mbang ginum biai ka bruk roh duah, jao brei cong nghe, ngak iek angaok menuac jru, vaccine, pandap panda jru tavao pacang caga jit Covid-19. Phó Thủ tướng ieu Mintri Y tế daong rilo jang ka dom labik roh duah vaccine pacang Covid-19 dalam bruk pasaim, pabak harak gar piah pasang iek brei adat chip, anak meta lac vaccine Nanocovax. Gam haong nan, samar ngak salah bruk ngak iek jru pacang virus Molnupiravir; jhul pasamar bruk ngak iek angaok menuac jru Vipdevir hu ngak mong thảo dược kayua Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam roh duah ngak tabiak; daong ka dom doanh nghiep samar ngak tabiak test samar kháng nguyen hu siam jang di rilo chủng virus SARS-CoV-2.

100.000 klaok jru Remdesivir kayua  Công ty jru Mylan (di Tập đoàn Jru tavao Pfizer) ngak tabiak,  bahrau hu ba tame Việt Nam song hu ba tal dom tỉnh ban gaok kan kandah trak kayua jit  COVID-19 yau  TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa -Vũng Tàu, Phú Yên, Lâm Đồng, Nghệ An. Tui kuhria, 200.000 klaoh jru Remdesivir hu dong  iek ruak siam  ka 20.000-30.000 urang ruak COVID-19.

Di mbang ginum Ban tacei jalan pacang caga jit ruak  COVID-19 tỉnh Đồng Nai harei 17/8, langiu bruk bui sambai ka urang njom birau dalam  harei 16/7 trun labaih 45% dut saong harei dahlau di nan, urang ruak trak jeng trun ralo, Sở Y tế tỉnh brei thau, jeng daok rilo bruk njauk duh hatai. Yau ye, di xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom hu 60 urang njom bahrau, mbuan tamuh jeng sruh jit ruak; Ban Biên Hòa jeng hu rilo urang mai meng dom sang iek ruak hu njom  COVID-19. Kayua yau nan ye, brei  hu jalan brei rahra pa-atah di gauk piah plaik njom mbak, pambuak bruk  khik iek urang meng dom sang iek ruak mai sang, plaik ngak jhak tal bruk padang dom “bhum hijao”.

Tỉnh ủy Bình Thuận bahrau brei daong ka  4.363 sang kathaot  tuin yaom daong 1 triệu đồngsa boh sang ; dong  1.208 sang jiak kathaot di ban. Phan Thiết song ban  La Gi, yaok sang  1 triệu đồng. Dom  huyện karei iek tui bruk di anak meta bo tabiak bruk daong. Urak ni, Bình Thuận hu buh tabiak  5.590 tỷ đồng ka boh sang kathaot, jiak si kan kathaot , song  1.442 tỷ đồng dong jien mbang, pajeng menuac tal labik brei dok karei.

Mban khik iek dom bruk padang ngak dom danak dak jalan mbak Ban raya HCM brei thau, 3 danak dak jalan mbak praong jeng daok hu ngak. Nan lac danak dak tatua tapa anak Mblang radaih miền Đông birau angaok jalan Xa lộ Hà Nội; padang ngak hạ tầng kỹ thuật 9 mblang taneh dalam Khu đô thị birau Thủ Thiêm saong jalan Lubang jalan Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Urak ini, dom paok thầu ngak bruk tuyến metro ka 1 jeng daok peih ngak, yaok harei  hu 426 kỹ sư, urang ngak bruk tui jalan “ 3 di labik” saong “ 1 jalan nao – 2 labik tal”.

Châu Âu brei thau jalan ngak  Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hadei di tuk tatuak drei hong bruk pambuak gauk di tàu ngầm “Aukus” di  3 negar  Mỹ, Úc, Anh. Tui nan, bruk catang tagok di dom labik pandiak di Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nyu pambak tapak tal kein laba  song kaya meda di châu Âu. Labaih 40% bruk pablei salih di  châu Âu nao tapa labik ni. Kayua yau nan ye, châu Âu brei patagok talei pambuak bruk song dom taneh ia dalam bhum  gah  quốc phòng, chính trị song pablei salih, y tế, dữ liệu, alam môi trường… Gam haong nan, brei patagok bruk ba lin tasik tabiak khik caga bruk nao mai song dom jalan taom gaok ala tasik pak ni  .

Gah Y tế Dunya (WHO) khan lac bhum châu Phi meda mbuan jeng labik caik menek dom chủng pacang vaccine COVID-19 kayua manuac klauk vaccine daok biar. Meng bruk kurang vaccine di dunya, danak dak COVAX tok parabha brei 150 trieu mbang vaccine tal châu Phi, takik jang dut saong bruk ba tabiak. Tui kuhria, châu Phi meda kurang labaih 470 trieu  mbang jru vaccine dalam thun ini, tui nan, tok hu 17% bhap bini hu khik caga siam, biar jang tanut 40% hu  Gah Y tế Dunya ba tabiak.

Harei 17/9, Campuchia peih bruk klauk vaccine pacang COVID-19 k uranaih meng umo 6 tal 12 tuổi dalam taneh ia. Tui kuhria taneh ia ni peih bruk klauk ka labaih  1 triệu 800 rabau uranaih dalam umo ni meng vaccine Sinovac. Thủ tướng Hun Sen ndom lac, bruk ngak ni hu dong ka Campuchia samar pacang hu njom mbak ruak meng hu  labaih 80% rahra hu klauk jru./.

Urang lang: Hanipha- Ái Nghiêm -18/9

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân