Rilo sang iek ruak hu padang labik iek ruak giã chiến 

Anak bruk jit ruah rah tabiak sraw kadau, anek ruak daok njom mbak dalam bhap bini, Pasak Pasang iek ruak kik Ban raya HCM iew bhap bini ban raya brei paglaong akaok sahaneng dalam bruk pacang caga jit Covid-19; iek manuac anak drei yau urang F0. Tui Pasak Pasang iek ruak kik Ban raya HCM, yaok harei Ban raya hu mboh rilo urang birau njom mbak tapa dut iek ruak saong oh thau njom meng halei mai. Bruk njom mbak tui dom kapol nyaom mbang ini tapa bruk taom gaok yaok harei. Tuk duah mboh tapa dut iek ruak ye dom urang ruak pambak tapa urang karei thau dom mbang paje.

Mesup 18/6, panuac khan meng gah chức năng brei thau  sa urang  điều dưỡng di sang iek ruak Trưng Vương TP.HCM dương tính hong  Covid-19. Dahlau di nan, sang iek ruak Trưng Vương hu brei salih bruk ngak di drei jeng sang iek ruak Covid-19 ngan song 1.100 papan ndih iek ruak. Melam bloh, labik ngak bruk di jabat PC07, Công an ban raya .HCM di jalan Trần Hưng Đạo, quận 1 jeng njauk pacang veik  kayua hu sa urang lin dương tính hong nCoV. Kuhria tal harei 17/6, ban raya .HCM hu 1.512 urang njom Covid-19 hu mintri  Y tế brei thau. Dalam nan hu 1.265 urang njom dalam bhap bini.

Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tamuh sruh jit ruak birau hu 9 urang dương tính Covid-19 duah mboh tapa dut iek ruak dalam bhap bini di palei Bằng Công, xã Kiên Thành. Dalam melam 17/6,karja brei pacang klau xã nan lac Kiên Thành, Kiên Lao saong meneing xã Trù Hựu blaoh daok jak ba urang mai mek mau dut iek ruak ka 12.000 bhap bini. Lục Ngạn lac labik pala rilo vải thiều di Bắc Giang, thun ini brei baoh paik hu labaih 120.000 tấn, urak ini pablei hu jaik 60%. Bruk dut iek ruak ngan saong manuac mai blei vải oh ka mboh urang halei ruak. Bắc Giang urak ini hu 5.028 urang dương tính, rilo abih dalam negar di mbang  jit ini.

UBND tỉnh Kiên Giang brei thau dok padang jalan ngak, kadha ngak cambaih laih   pok tagok rajaei dong vaccine piah klauk caga  Covid-19 ka bhap bini dalam  tỉnh. Anak meta brei klauk dahlau ka tong abih rahra di ban palao  Phú Quốc, kayua labik ni hu mintri Chính trị njauk hatai brei roh duah piah peih ngak iek  passport vaccine hong tuai dunya piah patagok gah du lịch. Tui jalan ngak, Kiên Giang brei hu 2 triệu mbang  vaccine ka tong abih rahra.

Bruk peih taneh ka jalan Metro ka 2 (Bến Thành - Tham Lương) tui kuhria meda ngak salah di meteh thun ini piah peih bruk panduan ba, padang veik hạ tầng kỹ thuật. Jalan metro tapa 6 quận nan lac quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú, abih tih taneh praong brei peih ngak labaih 251.000 m2 gam tal 603 baoh sang bhap bini. Dom quận nan  urak ini ngak salah blaoh harak gar brei bayar jien, dalam nan hu 474 baoh sang jao taneh blaoh, meblah labaih 78%.

Tui yaok pataom di hãng tin Reuters, kuhria tal harei ni, urang metai kayua  Covid-19 di dunya tagok tal  4 triệu urang. 5 negar dang akaok ka urang metai kayua  Covid-19 lac  Mỹ, Bra-xin, Ấn Độ, Nga song Mê-hi-cô meblah labaih sa meteh urang metai di dunya. Dom negar di Mỹ Latinh dok dang anak mbang tamuh jit biak trak damak, song  9 negar hu urang metai rilo di abih.

Tòa án Tối cao Mỹ atah klak đơn pathau birau abih di dom mbang kayua đảng Cộng hòa pan kaok cagar veik danak dak iek glang prein yawa ObamaCare. Hukum khik caga urang ruak saong iek glang prein yawa lagaih saong kadung jien hu Tổng thống Mỹ tuk nan ong Barack Obama mbaoh tangin ngak jeng hukum di thun 2010, piah paglaong asar iek glang prein yawa jeng yau bayar jien tui BHYT, trun jien buh tame iek glang prein yawa ka menuac urang saong karja. Rajaei Tổng thống Joe Biden jeng caong khin Tòa án Tối cao brei khik veik danak dak Obamacare.

Israel daok tong tame Dải Gaza dalam melam 17 saboh mesup  18-6, hadei di tuk Gah Hamas palao baoh blaong bóng par  hu pandap  khuah tame labik  gah merong  negar ni. Israel brei thau labik tong tame mbang ni  lac ban Gaza song ban sit Khan Younis, labik hu labaih 2 triệu urang dok. Ni lac mbang mesruh bahrau di abih meng di tuk 2 gah  brei padeih cuh  vô điều kiện, hadei di  11 harei mesruh khang metai rilo menuac./.

Urang lang: Hanipha- Ái Nghiêm -18/6 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân