Rilo labik di ban raya hu peih bruk pasiam veik jalan điện trung thế 

Harei 14-4, Thanh tra Rajaei tabiak harak brei thau ka bruk pasang iek, langyah khiếu nại, tố cáo saong pacang caga tham nhũng 3 bilan akaok thun saong bruk ngak dalam quý II-2021. Njauk caik hatai nan lac, hu 1.118 urang jakar, urang ngak bruk karja salih labik ngak piah pacang caga tham nhũng, dalam nan hu 7 urang pan akaok hu panuac kaoh lac kurang trách nhiệm caik brei rah tabiak bruk tham nhũng saong hu langyah blaoh 5 urang. Tapa pasang iek nội bộ saong bruk thanh tra, langyah khiếu nại, tố cáo, TT rajaei mboh hu 9 bruk, 12 urang hu bruk  tham nhũng saong pambuak tal tham nhũng.

Cty Điện lực Đồng Nai dok peih ngak danak dak  padauk jalan điện trung, hạ thế daok hu urak ini di dom jalan dalam ban  Biên Hòa. Meng ni tal thun  2030, công ty brei padauk tong abih  jalan  điện di labaih 14 jalan yau urak ni  song 3 jalan padang ngak bahrau. Abih tih phun jien buh tabiak padang ngak labaih  330 tỷ đồng, dalam nan 189 tỷ piah padauk jalan điện daok hu urak ini song  141 tỷ đồng piah padang ngak bahrau min urak ni Cty gaok kan kandah ka phun jien piah peih ngak

Harei 15-4, gah CSĐT CA Đồng Nai pambuak haong Cục Cảnh sát hình sự, dom gah nghiệp vụ di Mintri CA saong CA tỉnh Long An hu khởi tố bị can, cap kreik Lương Đình Tiến – Yam ndok Cty Xăng menyek Long An saong pasang iek jabat Cty Xăng menyek Long An (Petrolimex Long An, di Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)- piah duah thau ka bruk pablei salih pakauk. Bruk cap kreik ong Tiến haong pasang iek jabat Cty hu pambuak tal bruk ngak tabiak saong pablei salih xăng ja kayua Phan Thanh Hữu (64 thun, daok di TP.HCM) pan akaok. Tal urak ini, gah CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai hu khởi tố 41 bị can, cap mek 10 kapal gilai, 6 radaih bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng jien mbaok, haong rilo drap ar hu yaom karei karei…

Mesup ni, TAND quận Tân Phú, TPHCM peih mbang langyah song  kaoh duas 4 thun 6 bilan guk bị cáo Quách Duy (ndih tapui thun 1982) – urang dahlau deih ngak chuyên viên Jabat UB bhap bini TPHCM ka bruk vak song ba tagok kadha vak xúc phạm trak tal angan je, bruk ngak, mbaok meta di dom urang dahlau deih pal akaok Đảng, Karja song Ban raya HCM tui khoản 2, paka 331 Bộ Luật Hình sự thun 2015, pasiam pabak thun 2017. Tui cáo trạng, thun 2019, pagam pambak tame dom quyền tự do dân chủ, ong  Quách Duy hu vak song ba tagok mạng xã hội facebook rilo kadha vak, khaw tin suan. Dalam nan, 3 kadha vak hu asar xúc phạm trak tal  angan je, bruk ngak, mbaok meta di dom urang dahla udeih pal akaok Đảng, karja song TPHCM.

Di sang iek ruak Nhi đồng ban sit Cần Thơ, tukvak jaik di ini, uranaih ruak di bhum taneran kraong CL njauk ruak tangin, takai, cambuai ba tame sang iek ruak piah taong ruak daok tagok samar saong karei jang yaok thun. Dalam 3 bilan akaok thun 2021, sang iek ruak hu 629 urang tame ndih iek ruak, 2.990 urang mai iek ruak blaoh mek jru nao sang menyum, tagok rilo jang 3 mbang duk saong tukvak ini thun blaoh. Dalam nan, rilo janih virus ba tal ruak bahrau ngak ka dom urang ruak oh mboh hagaitlac ruak, nan ye oh caik hatai sangka, ba tal ruak trak, ngak kan kandah dalam tuk iek ruak. Dom bác sĩ kakei dom amaik ame oh ba uraniah nao bac atau nao tal dom labik me-in sambai hu rilo menuac tuk mboh uraniah yau njuak ruak, plaih njom mbak tabiak bhap bini.

Dom negar Liên minh Châu Âu EU harei kabroi njauk hatai ka bruk brei tapa hộ chiếu Covid yau sa bruk kham merat piah peih pabah mbang veik ka gah rivang main di EU dalam bilan hè thun ni.Hộ chiếu Covid brei adat ka dom urang hu klauk bloh vaccine, hu siam veik hadei di tuk njom Covid 19 atau hu dut iek  âm tính song virus Sars Cov2 meda nao mai mbuan lagaih dalam EU. Meng di tuk rah tabiak jit, dom bruk patakik nao mai nyu kateik greik tagok gah du lịch jang yau kinh tế di dom negar dalam EU. Hãng tin Reuters ba khaw tin  di gah ngoại giao EU brei thau, dom urang ngak adat di EU  meda ginum biai cambaih laih song tui kuhria brei tapa bruk ni dalam mbang ginum biai di bilan anak tal  .

Duk saong dom biến thể karei ye biến thể di virus SARS-CoV-2 hu mboh di Nam Phi  meda hu prein khang nao tapa tal pacang dalam rup pabhap hadei di tuk klauk vaccine pacang COVID-19 di hãng Pfizer.  Ini lac bruk roh duah bahrau, hu dom chuyên gia Israel brei thau, tapa nan mboh hu bruk jhak, bruk biak kan kandah di biến thể Nam Phi, 1 dalam dom biến thể mead ngak brei njaom mbak  glaong abih tal urak ini.

Hadei di tuk rajaei Japon brei thau bruk tathuak  1 triệu tấn ia njom phóng xạ hu langyah blaoh meng sang mac điện hạt nhân Fukushima Daiichi tabiak tasik Japon brei thau ia nerak ni oh ba tal kanyah jhak ka menuac urang atau môi trường kayua hu langyah blaoh. Tui Hãng tin Kyodo, Trung Quốc, Hàn Quốc song palao Đài Loan hu panuac cagar veik bruk nan di Japon. Dom negar ni ndom lac  ia nerak ni ngak jhak tal tasik, pandap mbang song pren yava di menuac sia./.

Urang lang: Hanipha- Mousaphuong -15/4

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân