Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Kim Chi, Phaok Chủ tịch Hội sân khấu ban raya HCM ndom lac, bruk rilo diễn viên, nghệ sỹ yaih khan suan, yaih khan oh njauk, oh biak angaok mạng xã hội lac bruk njauk báo động saong daok rah tabiak rilo dalam tukvak jaik ini.

Tui khoản 1, paka 33, Sarak 38/2021/NĐ-CP tacei lac phạt jien meng 60-80 triệu đồng bruk yaih khan oh njauk atau ngak brei urang meluk ka bruk pablei salih, pabak pandap panda, dịch vụ di kapul nyaom, menuac urang ngak mbang pablei salih pandap panda, dịch vụ.

Luật sư Lê Thị Thu Hương, Yam ndok Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn T2H brei thau, bruk yaih khan ka dom pandap oh siam, oh ka hu dut iek, taong yaom, oh thau meng halei mai lac bruk pakauk, bruk oh brei ngak dalam yaih khan. Min urak ini, Hukum Quảng cáo oh tacei tabiak quyền saong trách nhiệm di menuac ba tabiak pandap yaih khan. Trách nhiệm daok hu pataom tame ka po pandap, saong gah patabiak pandap yaih khan. Nan ye dom nghệ sỹ yaih khan pandap oh siam min oh ka hu labik halei dalam adat hukum piah langyah, taong phạt.

Min ini oh njauk lac bruk piah ka nghệ sỹ, menuac hu angan pambak tame piah ngak, suan blaoh ngak gilac. Kayua bruk yaih khan nyu tame dalam tal biak rilo bol bhap rahra, njauk sahneng kuhria kein laba, khat lahik tuk halei jeng lac bruk praong dang akaok.

Tui Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu ban raya HCM, dom mban ngành daok ba tangin tame piah ngak catang bruk yaih khan ban glai ban klo, kurang trách nhiệm di nghệ sỹ, urang hu angan je. Meng dom bruk hu rah tabiak blaoh, urang nghệ sỹ jeng brei thau pacang caga ka rup drei, jhui cang tal tuk hu menuac menyai tal drei. Gam haong nan, lingiu di bruk jak ba, kakei pahadar, gah chức năng jeng brei hu dom jalan ngak cambaih laih, suai lavik, yau tabiak bruk taong phạt piah samar palahik bruk yaih khan pandap ban glai ban klo angaok mạng xã hội, abih di nyu lac ngan haong urang hu angan, lac dom urang tuk halei jeng hu biak rilo menuac takre, jia tame saong ngak tui./.

Urang lang: Jasi - 12/6/2021 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân