Dom bruk ngak njauk hatai rahra di pulao Phú Quý

Puac thun 2020 saong akaok thun 2021, di huyện pulao Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hu dua bruk ngak prong hu ngak salah blaoh saong ba tame pandar, lac: Labik pataok plaih ribuk ka ghe gilai, Sang mac xử lý saong ngak veik hareik hareim. Ini lac dom bruk ngak pabak hu hatai caong khin di bhap bani huyện pulao dom thun tapa, daong pasiam alam môi trường, jhul patagok bruk ngak mbang kinh tế- xã hội di pulao. Đoàn Sĩ, urang vak di rayo sap ndom VN daok di bal raya HCM hu kadha vak ndom ka dom bruk ngak njauk hatai bol bhap rahra ini:
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
TanSo.htm

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân