Cari ikan di urang Cam gah Meraong

Meyah urang Cam di Ninh Thuận, Bình Thuận hu rilo pandap mbang bingi ngak meng rilo pabe, kubao, ye urang Cam di gah Tây Nam bộ hu dom pandap mbang karei, danei angan hu rilo urang takre lac cari. Urang Cam bhian ngak cari rilo pabe, pabo saong limo. Min, harei ini khol dahlak likau khan tal mikva saong grauk ayut cari ikan. Di Ban raya Ho Chi Minh, tukvak jaik di ini, dom urang Cam ngak mbang huak hu sahneng duah, ngak tabiak cari ikan meng ikan padoc, ikan bóp, ikan basa…biak bingi, pahe karei hu biak rilo urang takre. Da-a mikva saong grauk ayut duah thau pandap mbang ini tapa bruk ndem meyai nao mai di urang vak di danak dak saong sa-ai Isamael urang ngak pandap mbang ka Nhà hàng Halal 641, Nguyễn Trãi, P11, Q 5, Ban raya HCM.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân