Tơdrong hri Jêh Triêng – Bơngai hri Brol Ngoih

Xăh Đăk Dục, apung Ngọc Hồi, dêh char Kon Tum

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định