Tơ drong hơ ri: M’nông

Bơ ngai hơ ri: Điểu Ronh

Xăh Quảng Trực, apŭng Tuy Đức, dêh char Dak Nông

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định