Tôn chêng: Sêdang

Khul tôn chĭng – Hơ xoang plei Kon Kơlôk, xăh Đăk Mar, apŭng Đăk Hà, dêh char Kon Tum

Lăm jang Ki thuơ̆t - VOV Tây Nguyên chă akŏm

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định