Sáng tác: Nguyễn Xuân Phương

Biểu diễn: Tam ca 3A (Làn sóng xanh Hà Nội)

Khai thác Internet: https://www.youtube.com/watch?v=S_CHQol_DQw

 

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định