Bơ ngai pơ chĕh: Y Sơn Niê

Bơ ngai hơ ri: NSƯT Y Joel Knul – H’Lueng Niê

Lăm jang ki thuơ̆t – VOV Tây Nguyên chă akŏm

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định