Bơ ngai pơ cheh: Y Sơn Niê

Bơ ngai hơ ri: Nghệ sĩ Ưu tú Y Joel Knul - H’Lueng Niê

Lăm Ki thuơ̆t - VOV Tây Nguyên  chă iŏk akŏm

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định