Tơ drong hơ ri: Sêdang

Bơ ngai hơ ri: A Nuăng

Plei Kon Chênh, xăh Măng Cành, apŭng Kon Plông, dêh char Kon Tum.

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định