Biểu điễn: Y Čel Niê

Đạo diễn: Nguyễn Quốc Hưng

Nguồn: Pop Music

Phòng Kỹ thuật- VOV4 Tây Nguyên khai thác Internet

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định