Tơ drong hơ ri: K’ho

Bơ ngai hơ ri: Cil Jŭ Bên

Apŭng Lạc Dương, dêh char Lâm Đồng

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định