Tơdrong hri Êđê – Bơngai hri Y ‘Wan Niê Êban

Ƀuôn Êa Ktur, xăh Êa Ktur, apu\ng Čư̆ Kuiñ, tỉnh Dak Lak

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định