Sáng tác: Hoàng Vân

Trình bày: Lương Nguyệt Anh

Khai thác Youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=OtQd-wqSobQ

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định