Tơdrong hri  Jarai – Bơngai hri  Siu H’Ayên

Apŭng  Čư Pưh, dêh char Gia Lai

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định