Tơdrong hri Êđê – Bơngai hri Aduôn Ka và Aduôn Gua

Pơlei Trăp, th^ tra#n Buôn Trăp, apŭng Krông Ana, dêh char Dak Lak

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định