Chih pơcheh Trần Tiến – Bơngai hri  Trần Thu Hà

Nguồn: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định