Chih pơcheh  M’nông – Bơngai hri Thị Brao

Apŭng  Tuy Đức, dêh char Dak Nông

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định