Chih pơcheh Mộng Lân – Bơngai hri  Tốp ca

Io\k đơ\ng: NTV (Nghệ An TV)

https://www.youtube.com/watch?v=3uvm0Qt-Jhs

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định