Tơ drong hơ ri: Bahnar

Bơ ngai hơ ri: Đinh Thị Panh – Đinh Thị Pế - Đinh Thị Păm – Đinh Thị Đech

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định