(Ca ngợi người phụ nữ trồng bông dệt vải)

Tơ drong hơ ri: Rađe

Bơ ngai hơ ri: Y ‘Wan Niê Êban

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định