Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Thủ tướng Irap Mustafa al-Kadhimi hlôi đei pơma dơnŭh hăm Ƀok Kơdră tơm Mi Joe Biden tơ̆ Hơnĭh bơ̆ jang tĕh đak Mi. Ƀar păh hlôi drơ̆ng mĭnh nơ̆r, kiơ̆ kơ ‘nŏh Mi gô pơtôch bơ̆ jang iung tơblăh tơ̆ Iraq lơ̆m vă đĭ sơnăm 2021. ‘Nau ‘măng tơ ƀơ̆p kơtă mă blŭng ƀar păh Thủ tướng An-Ka-đi-mi hăm Ƀok kơdră tơm Joe Biden păng jing mĭnh păh kơ ‘măng pơma dơnŭh gĭt kăl kơ Mi hăm Iraq. Iung pơma hăm khŭl chĭh kơtơ̆ng ang lăp đơ̆ng rŏng ‘măng tơ ƀơ̆p, Ƀok kơdră tơm Biden tơbăt, tơdrong jang iung tơblăh đơ̆ng khŭl lĭnh Mi tơ̆ Iraq gô pơtôch lơ̆m vă đĭ sơnăm au mă lei gô hơnơ̆ng pơtho tơblăh păng tơgŭm djru ăn rim khŭl lĭnh Iraq tơ jră plơ̆ Khŭl krao kơ dĭh tĕh đak Hồi giáo IS. Ƀok kơdră tơm Biden jei tơbăt, Mi gô tơgum djru Iraq 500.000 kơ liêu vaccine Covid-19 Pfizer kiơ̆ tơdrong jang vang klăh asong dĭh băl vaccine plei tĕh Covax.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định