Tơ drong hơ ri: Rađe

Bơ ngai hơ ri: Y Hon Ƀuôn Yă

Xăh Drai Bhăng, apŭng Čư̆ Kuiñ, dêh char Dak Lak

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định