Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Lăp đơ̆ng rŏng PGS.TS, Nguyễn Trường Sơn, Kơ iĕng Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh tơm vei lăng jang pơgang, Kơdră khŭl bơ̆ jang kăl kơ Dơnŏ anih tơm vei lăng jang pơgang tơ̆ pơlei tơm Hồ Chí Minh krao hơvơn rim rim ƀok thây pơgang vang iung jang tang găn jĭ hơbŭh tơgŭm djru pơlei tơm Hồ Chí Minh, jô̆ trŭh 6 jơ drung kơsơ̆ năr 26/7, hlôi đei hloh 2.100 ‘nu bơngai chĭh hơnăn vang năm jang. Lơ̆m hlŏh 2.100 ‘nu bơngai chĭh hơnăn, bơngai apĭnh jang oei tơ̆ pơlei tơm Hồ Chí Minh ‘nŏh vă jê̆ 1.900 ‘nu; rim dêh char anai hlŏh 200 ‘nu. Mă hơdăh, đei vă jê̆ 300 ƀak si, 400 ‘nu điều dưỡng, vă jê̆ 200 dược sĩ, pă dôm yơ ‘nŏh rim tơdrong jang anai. Hrei au, Dơnŏ anĭh vei lăng jang pơgang pơlei tơm Hồ Chí Minh tŏk bŏk hơmet ăn pơjao 80 ‘nu ƀak si păng 50 ‘nu điều dưỡng năm tơ̆ hnam pơgang ming hơmet jĭ Covid-19 păng mĭnh ƀar Hnam pơgang pơm pơ gia, rim bơngai apĭnh năm jang uơ oei gô ba năm bơ̆ jang tơ̆ rim hnam pơgang ming hơmet jĭ jăn păng rim tơring ‘mĕh vă đei bơngai jang lơ̆m pơlei tơm.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định