Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Tơ̆ hơnăp jĭ hơbŭh Covid-19 pơrăm kơtang, mư̆h măt bơngai đơ̆ng rim tơring găh pơbăh hơnơ̆ng “lŭh”brŏk vĭh, Dơnpŏ anĭh chĕp pơgơ̆r tang găn jĭ Covid-19 Gia Lai tŏk bŏk tơlĕch jang kơtang jang kiơ̆ rim trong jang kơtă, trŏ lăp hăm khei ‘năr đei jĭ hơbŭh.

Khŭl ƀok thây pơgang tơ̆ hơnĭh gak tang găn jĭ Gơng 110 (tơring Ia Le, apŭng Chư Pưh) pơtho ăn kon pơlei tơroi tơbăt akau jăn

Dôm năr au ki, hơnĭh gak tang găn jĭ Covid-19 tơ̆ Trong glung 14, jăl trong yak hlŏh Gơng Hyao ( Cầu 110), tơ̆ tơring Ia Le, apŭng Chư Pưh kơ dêh char Gia Lai sơng đei lơ bơngai păng gre, mă kăl đơ̆ng rim dêh char găh Pơbăh brŏk vĭh tơ̆ ŭnh hnam lơ̆m dêh char. Mĭnh năr, hơnĭh gak au dăr lăng hơlen 1.000 ‘nu bơngai. Sơđơ̆ng ăn gre kơdau adoi vei lăng kơ jăp tơdrong jĭ jăn, dêh char Gia Lai hlôi ăn kang ƀô̆ ƀok thây pơgang vang iung jang hơdoi hăm kanh sat vei lăng trong gre, bơ̆ jang chă pơtho tơbăt ăn kon pơlei pơrĕng, pơtŏ yŭh kau jăn păng tơroi tơbăt akau jăn tĕnh koăng. Gơnơm jang ‘lơ̆ng khăm lăng hơlen, ăn oei hơdrô̆ hloi đơ̆ng trong tơm vă mơ̆t lơ̆m dêh char, hơnĭh gak gơng 110 Gia Lai hlôi ƀô̆h dôm bơngai tơpŏh jĭ Covid-19. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Kơdră chĕp pơgơ̆r Khŭl Kanh sat vei lăng Trong nơnăm kơsô̆ 1, Kŏng ang dêh char Gia Lai bơ̆ jang tơ̆ au tơbăt:“Nhôn hơvơn đĭ đăng khŭl jang vang iung jang vă dăr kăng kơ jăp tơdrong bơ̆ jang tang găn jĭ Covid-19 vă hoei tơhlăk trong nơnăm; khŭl jang pơgang tơmơ̆t dơ̆ng ƀok thây pơgang vă tơroi tơbăt akau jăn tĕnh koăng, sơđơ̆ng ăn gre kơdau hiôk hian păng ba rim bơngai năm oei hơdrô̆.”

Lăp đơ̆ng rŏng khăm hơlen, dôm kon pơlei đei jau ƀơm jĭ gô đei ăn năm oei hloi tơ̆ hơnĭh ăn oei hơdrô̆ akŏm kiơ̆ tơdrong tơchơ̆t.

Ƀok Siu Y Bé, Kơ iĕng Kơdră chĕp pơgơ̆r apŭng Chư̆ Pư̆h, dêh char Gia Lai tơbăt, apŭng hlôi pơgơ̆r jang hơdoi ‘lơ̆ng hăm rim khŭl vă veh ver đei tơdrong ư̆h kơ lăp ăn kon pơlei yak hlŏh hơnĭh gak:“Măt bơngai brŏk tôch kơ lơ, tơdăh bơ̆ jang ư̆h kơ tơtom lei tôch hơmơt. Mă lei nhôn jei athei kon pơlei chơ̆n jơhngơ̆m, kiơ̆ dơ̆ng hơdrol vă tơroi tơbăt akau jăn ƀlep hăm tơdrong tơchơ̆t, ‘nĕ chă klĕnh ver trong tĕh, vă sơđơ̆ng ăn tơdrong tơroi tơbăt akau jăn tơpăt păng ăn oei hơdrô̆ ƀlep hăm tơdrong tơchơ̆t”

Đơ̆ng năr 26/4 trŭh năr blŭng giĕng au, dêh char Gia Lai đei vă jê̆  30 ‘nu bơngai jĭ Covid-19. Khŭl ƀok thây pơgang hlôi bơ̆ jang vat tơring, tơchă bơngai đei oei tơ jê̆ hăm bơngai jĭ, khăm hơlen hloi dôm bơngai ƀơm trŭh bơngai ‘nao jĭ. Atŭm hăm ‘nŏh, tơring hlôi pơjing đei 21 hơnĭh ăn oei hơdrô̆ akŏm, hăm sơng tơmơ̆t măh 3.000 ‘nu bơngai. 48 hơnĭh ăn oei hơdrô̆ anai jei hlôi đei dăr lăng, hơmet ăn rim tơdrong rơvơn vă sơng dang 7.000 ‘nu bơngai.

Yă Nguyễn Thị Thanh Lịch- Kơ iĕng Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh vei lăng kon pơlei dêh char, Kơ iĕng kơdră Dơnŏ anĭh tang găn jĭ Covid-19 Gia Lai tơbăt, tơ jră tang găn hăm pơrang jĭ, dêh char hlôi tơlĕch lơ trong jang sơđơ̆ng ăn pơtrŭh tơmam drăm sa kăl păng sơđơ̆ng’lơ̆ng ăn tĕch răt tơmam drăm choh jang sa. Găh hơmet ăn hơnĭh ming hơmet jĭ jăn, Gia Lai hlôi tơchơ̆t iŏk yua, tơplĭh Hnam pơgang 331 (trong Phạm Văn Đồng, Pleiku) đei 100 tŏ giơng tep, vă ming hơmet ăn bơngai jĭ ăl. Rim hnam pơgang Lao, Hnam pơgang Phổi, Hnam pơgang Y học cổ truyền pang hơmet pơ ‘lơ̆ng hơmren (pơlei tơm Pleiku), jei hlôi hơmet ăn đang tôm tơdrong vă sơđơ̆ng ăn tơdrong ming hơmet rim bơngai đei jau jĭ păng jĭ Covid- 19 păh ai:“Nhôn pơjing hnam pơgang kơ dĭh ăn ming hơmet jĭ Covid-19, sơđơ̆ng tơdrong chă khăm ming hơmet jĭ ăl ăn bơngai jĭ tôm tơdrong. ‘Ngoăih kơ ‘nŏh nhôn pơjing mĭnh hnam pơgang ming hơmet ăn rim bơngai jĭ păh ai.”

Bơngai chĭh: Nguyễn Thảo

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định