Tơdrong hri  K’ho – Bơngai hri K’Chung

Apŭng Lâm Hà, dêh char Lâm Đồng

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định