Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Anih mong jên apŭng plenh tĕh (WB) ‘nao roi tơ băt trong tơ gŭm ‘nao, asong ăn dôm tĕh đak tơ nuh răt dơ̆ng vaccine tang găn jĭ Covid-19 kiơ̆ tơ drong jang klăih song vaccine jơ̆p plei tĕh COVAX, ‘ngoăih kơ sô̆ đei tơ gŭm hlôi truh.

Kiơ̆ nơ̆r tơ roi, Trong tơ gŭm ‘nao đơ̆ng WB đei pơ jing kiơ̆ tơ drong drơ̆ng nơ̆r tơ gŭm băl jên đơ̆ng COVAX dang ei, vă pơ truh tôm kơ liêu, ƀet bơ̆ng tôm ăn 250 triu ‘nu bơ ngai tơ̆ 92 tĕh đak tơ nuh păng păh lăp, iŏk đơ̆ng hơ tuch sơ năm 2021 truh tŏk bŏk sơ năm 2022 kơnh.

Iŏk yoa jên tơ gŭm đơ̆ng Anih mong jên apŭng plenh tĕh păng dôm anih mong jên nai, COVAX tơ roi vă apinh răt iŏk vaccine đơ̆ng dôm anih pơm pơ gang lăng kiơ̆ tơ drong ‘mĕh vă đơ̆ng rim tĕh đak. Nơ̆r roi tơ băt trong tơ gŭm ‘nao đơ̆ng WB đei tơ lĕch ƀât mă apŭng plenh tĕh hlôi đei hlŏh 195 triu ‘nu bơ ngai jĭ Coid-19 păng dang 4 triu ‘nu bơ ngai lôch, lơ̆m nŏh lơ tĕh đak oei tơ jră hăm tơ drong tơ pŏh jĭ ‘nao yoa đei ƀôh pơ rang jĭ plơ̆ng Delta tơ pŏh tôch hrĕnh păng krê hơ mơt.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định