Năr tơmơ\t: 24/7/2021


VOV4.Bahnar - Lơ̆m dôm sơ năm âu ki, sơ năm mơ lôh dêh char Dak Lak  hlôi yak hơ dai hăm tơ drong jang pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao hăm lơ tơ drong jang hơ dăh ‘lơ̆ng. Hrei ‘nâu, sơ năm mơ lôh tơ ring tŏk bŏk tŭn pran tơ drong jang pơ tăm ‘long vei lăng cham char, tơ lĕch tơ drong hơ găt pơ tăm ‘nao 120 rơ bâu tơm ‘long - jang kiơ̆ nơ̆r krao hơ vơn pơ tăm 1 ti tơm ‘long đơ̆ng Thủ tướng teh đak. Kŭm hăm ‘noh jĭ lơ tơ drong jang vei lăng cham char, tơ gop pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao.

Lơ̆m tơ drong jang Năr pơ̆h rơ goh ‘lơ̆ng ‘nao pơ gơ̆r, Anih jang Đoan apŭng Cư Mgar hlôi jang hơ dai hăm Anih vei lăng kon pơ lei thị trấn Quảng Phú păng hnam Chùa Hoa Nghiêm tơ lĕch jang tơ drong jang “ Kơ triệu tơm ‘long - Yua kơ 1 Việt Nam rơ goh ‘lơ̆ng”. Kŭm hăm tơ roi tơ băt krao hơ vơn kon pơ lei vang tơ gŭm vei lăng păng hơ tŏk tơ iung ‘long jơk, tơ iung ming bri tơm, hơ druh tơ dăm lơ̆m apŭng kŭm tơ lĕch jang hơ pŭih hơ met rơ goh cham char, chong pơ ‘ngoăih râm rĕk, kôch hơ met hơ bong tơ ter rim jăl trong păng pơ tăm ‘nao kơ hrĕng tơm ‘long. ‘Nhŏng Y Wal Mlô, Bí thư đoan apŭng Cư Mgar tơ băt, mă đơ̆ng pŭ ƀơm ư̆h kơ ‘lơ̆ng đơ̆ng jĭ Covid-19 pơm ăn rim tơ drong jang athei tơ lĕch jang klăih song tŏ sĕt, mă lei lơ̆m apŭng hlôi pơ tăm ‘nao đei vă jê̆ 14.600 tơm ‘long rim kơ loăi.

    “Lơ̆m khei ‘năr âu ki ‘noh kŭm krao hơ vơn đĭ đăng rim buăl đoàn viên hơ druh tơ dăm lơ̆m apŭng tơ ƀôh hơ năp jang, tơ drong jang đơ̆ng kơ dih lơ̆m tơ drong vei lăng cham char hăm tơ drong jang hơ dăh, ‘lơ̆ng. Lơ̆m noh nhôn tơ lĕch jang 1 ‘nu buăl đoàn viên hơ druh tơ dăm, 1 ‘nu jang lơ̆m khŭl chĕp kơ̆l pơ gơ̆r tơ ring păng apŭng păng vei lăng tŏ sĕt hloh 1 tơm ‘long vă mă mônh ‘noh lang să tơ drong jang pơ tăm 1 ti tơm ‘long kơ Khŭl kơ dră teh đak, mă 2 ‘noh jĭ lang să đon hlôh vao vei lăng cham char lơ̆m rim buăl đoàn viên hơ druh tơ dăm păng kon pơ lei.”

            Đĭ đăng lơ̆m dêh char Dak Lak, lơ̆m sơ năm ‘nâu, khŭl hơ druh tơ dăm tơ lĕch tơ drong hơ găt gô pơ tăm ‘nao 120 rơ bâu tơm ‘long. Rim kơ dră đoan hlôi đei dôm trong jang pha ra băl vă iŏk đei tơ drong hơ găt tơ lĕch ăn păng rim ‘long đei pơ tăm tă kơ hơ rih păng bluh jing ‘lơ̆ng ngăl. ‘Nhŏng Nguyễn Văn Hà, Bí thư đoàn apŭng Krông Pắk tơ roi găh trong jang đơ̆ng hơ druh tơ dăm tơ ring.

            Pơ jao ăn rim anih jang đoan tơ ring iŏk jang vă tơ klep hăm tơ drong pơ tăm păng pơ kăp vei lăng. Hơ dai hăm ‘noh tơ lĕch jang găh đunh đai ‘noh nhôn tŏk bŏk đei dôm tơ drong jang tơ lĕch jang 1 ‘nu kang ƀô̆, đoàn viên hơ druh tơ dăm, hơ ioh păh iung 1 tơ nơm ‘long vă vang pơ tăm păng vei lăng, pơm đei dôm hơ nih ‘long rơ goh ‘lơ̆ng păng mă loi ‘noh tơ klep hăm ‘noh jĭ vei lăng cham char.”

Sơ năm mơ lôh Dak Lak hlôi pơ tăm 60.000 tơm ‘long lơ̆m sơ năm ‘nâu

Kŭm hăm tơ drong pơ tăm ‘long, sơ năm mơ lôh Dak Lak hlôi păng tŏk bŏk hơ tŏk hơ năp jang, tơ drong jang đơ̆ng kơ dih lơ̆m tơ drong vei lăng cham char đơ̆ng pơ lei tơm truh tơ ring tơ rang. Sơ năm mơ lôh rim tơ ring lơ̆m dêh char tă kơ đei lơ tơ drong jang hơ gei, ‘lơ̆ng ngăl. Pơ tih gia nhen Anih jang đoan apŭng Cư M’gar hlôi tơ lĕch jang Tơ drong jang “ Chhơ̆ rup tơ̆ trong kơ phô̆ - Tơ drong hơ iă Tây Nguyên” vă hơ met ming hơ nih cham char lơ̆m apŭng, sut dôm hơ nih kơ nê̆ găh râm rĕk, hơ dai hăm ‘noh hơ tŏk ‘lơ̆ng đon hlôh vao vei lăng cham char đơ̆ng kon pơ lei. Tơ drong jang ‘noh đei dôm tơ drong tơm: chhơ̆ rup 3D hăm 30 hlak rup đei hơ năn “ Tơ iung ming cham char bri brăh” tơ̆ Hnam trưng Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Quảng Phú; tơ sơng 150 tŏ jrăng ŭnh điên, tơ nglơ̆p hơ lŭng tơ̆ apŭng. Tơ̆ pơ lei tơm Buôn Ma Thuột, Đoan phường Thống Nhất hlôi jang kiơ̆ tơ drong jang “ Pơ găr pơ kao hơ druh tơ dăm” vă sut hŭt tơ drong hŭt râm rĕk kư̆ kă, tơ gop hơ met ‘lơ̆ng cham char. Đơ̆ng rŏng kơ tơ drong jang “ Pơ gar pơ kao hơ druh tơ dăm” đei bơ̆ jang kiơ̆, tơ plih râm rĕk hơ drol sơ̆ hlôi jing 1 hơ nih pơ gar ƀĕnh tơm ‘long, hăm lơ kơloăi pơ kao pơ jei băl chôh pơ kao. Kŭm hăm ‘noh anih jang đoan phường oei pơm bơ̆n hơ nih pơ tăm pơ kao đơ̆ng tơ mam đĭ hŭt bơ̆ih, chhơ̆ rup tơ̆ tơ năr tơ roi tơ băt vei lăng cham char... pơ jing hơ nih rơ ngơp hiôk, rơ goh ‘lơ̆ng, pơm ăn kon pơ lei jum dăr tơ ring tôch kơ chhôk hơ iă.

‘Nhŏng Y Lê Pas Tơr, Phŏ Bí thư chĕp kơ̆l pơ gơ̆r anih jang Đoan dêh char Dak Lak tơ băt, tơ drong jang vei lăng cham char pơ ma atŭm, vang pơ jing tơ ring tơ rang pơ ma hơ drô̆ ‘noh jĭ tơ drong jang đơ̆ng đoàn viên - hơ druh tơ dăm. Rim sơ năm, khŭl hơ druh tơ dăm tơ ring tă kơ đei tơ drong hơ găt hơ dăh păng đei hơ len lăng hơ tuch sơ năm găh pơ tăm ‘nao păng vei lăng ‘long. Mă loi ‘noh sơ năm ‘nâu tơ drong hơ găt  đei hơ tŏk lơ hloh kơ sơ năm hơ drol. Tơ drong pơ tăm păng vei lăng ‘long đei rim anih jang tơ lĕch jang tơ păt, đơ̆ng blŭng sơ năm truh dang ei hlôi pơ tăm ‘nao đei hloh 60 rơ bâu tơm ‘long rim kơ loăi, găh lơ ‘noh ‘long pơ tăm răh rai.

            Vă jang kiơ̆ pơ tăm lơ ‘noh athei đei 1 hơ găt teh să păng athei pơm kiơ̆ lơ hla ar ƀơm truh tơ drong pơ tăm ‘long, pơ tăm bri pơ rŏ. Dang ei rim kơ dră đoan ‘ngoăih kơ 1 ,2 hơ nih pơ tăm tih ‘noh găh lơ đe buăl pơ tăm lơ̆m cham, pơ tăm ‘long jih trong, pơ tăm lơ̆m rim anih bơ̆ jang, anih ngôi pơ hiơ̆. Đơ̆ng dang ei truh sơ năm 2022, truh đĭ jăl jang âu gô hơ drin pơ ma dơ nuh păng hơ len lăng vă pơ tăm tŏ sĕt hloh 1 tơ ring bri pơ rŏ”.

Hơ drin hơ met rơ goh rim jrăl trong lơ̆m pơ lei, xăh

             Kŭm kiơ̆ kơ ‘nhŏng Y Lê Pas Tơr, vă rim tơ drong jang pơ tăm păng vei lăng ‘long hơ nhăk ăn đei yua, tôch kơ kăl tơ drong vang drơ̆ng lăp đơ̆ng kơ dră đảng, khŭl kơ dră chĕp kơ̆l păng tơ drong vang tơ gop jơ hngơ̆m đơ̆ng rim khŭl jang, rim bơ ngai. Ưh khan lăp tơ gop jơ hngơ̆m jang đang tơ drong hơ găt 1 ti tơm ‘long đơ̆ng khŭl kơ dră teh đak, tơ drong pơ tăm ‘long gô tơ gop vei lăng cham char bri brăh, hơ met ‘lơ̆ng cham char păng tơ jră hăm tơ plih tŏ ‘mi kial, hơ tŏk ‘lơ̆ng đon hlôh vao đơ̆ng kon pơ lei, mă loi ‘noh jĭ jơ hnơr mơ lôh lơ̆m tơ drong vei lăng cham char păng rim tơ mam drăm bri brăh.

H Xíu – VOV Tây Nguyên: Chih

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định