Năr tơmơ\t: 24/6/2022

 

VOV4.Bahnar - “Phalăng oei athei tơ jră hăm 1 tơ drong jĭ Covid-19 vă tơ pŏh dơ̆ng yoa đơ̆ng dôm pơ rang jĭ hle đơ̆ng Omicron ‘nŏh BA.4 păng BA.5, ‘măng mă blŭng tơ pŏh truh, hăm kơ sô̆ bơ ngai jĭ ‘nao lơ̆m năr tŏk tôch lơ lơ̆m dang 2 khei âu ki, hăm hlŏh 95.000 ‘nu bơ ngai jĭ”. ‘Nâu jĭ nơ̆r khan hơ drol đơ̆ng Giáo sư hơ len năng pơ rang jĭ Alain Fischer – Bơ ngai chĕp kơ̆l Anih ƀet bơ̆ng jĭ kơ tĕh đak Phalăng.

Pơ ma lơ̆m kênh tivi France 2, Giáo sư A-lần Phít-chơ akhan, jĭ hơ buh hlôi đei hơ lơ̆k dơ̆ng lơ̆m tĕh đak păng krao hơ vơn anih jang kơ pal jăh tơ lĕch dơ̆ng dôm tơ drong hơ găt, athei gom muh măt mưh hao gre păng yak vih vât lơ̆m tơ pôl. Dôm bơ ngai jĭ ‘nao tơ̆ Phalăng ƀôh roi tŏk iŏk đơ̆ng hơ tuch khei 5 âu ki, hăm kơ sô̆ bơ ngai jĭ năm hơ met tơ̆ hnam pơ gang tŏk lơ lơ̆m 3 năr âu ki, đei dang 14.334 ‘nu, lơ hlŏh lơ̆m 3 giĕng tơ jê̆ âu.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định