Năr tơmơ\t: 21/1/2022

 

VOV4.Bahnar - Nga akhan, dôm nơ̆r khan hơ drol đơ̆ng Kơ dră tơm Mi Joe Biden hăm Nga gô ưh đei tơ gŭm pơm tơ jur tơ drong kơ hret ƀơm truh tơ̆ Ucraina, ƀât lăp sơ oei pơm ăn tơ drong tơ̆ âu roi ưh sơ đơ̆ng hlŏh dơ̆ng

Bơ ngai chă pơ ma tơlĕch nơ̆r ăn Hnam tih Kremlin Dmitry Peskov tơ lĕch nơ̆r pơ ma âu, đơ̆ng rŏng kơ ƀok Kơ dră tơm Joe Biden tơ dra akhan Nga gô bơ̆ jang tơ drong ‘nao hăm Ucraina păng akhan Nga athei pŭ tơ drong trăp tơ dăh tơ blăh tơ drŭt tih.

Lơ̆m dôm gĭeng tơ jê̆ âu, tơ drong Nga hơ tŏk khul linh năm jê̆ tơ ring sơ lam hăm Ucraina kŭm hăm lơ nơ̆r tơ hli hlôi pơm ăn dôm tĕh đak găh Pơ mât pơ ngơ̆t găh tơ drong Nga vă iŏk jơ hngâm pran tang găn Ucraine mât jang lơ̆m dôm tĕh đak găh Pơ mât păng NATO.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định