Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Kơ dră tơm vei lăng khŭl linh teh đak Mi Lloyd Austin tơ lĕch nơ̆r pơ kăp Mi gô hơ dai hăm Trung Quốc hơ drin hơ met pơ ‘lơ̆ng dôm long nol atŭm, lơ̆m khei ‘năr tơ drong pơ vei 2 teh đak ư̆h kơ ‘lơ̆ng roi dêh lơ̆m lơ sơ năm. Lơ̆m ƀai pơ ma tơ̆ Singapore Austin tơ roi truh tơ drong tơ chă 1 tơ drong pơ vei sơ đơ̆ng hăm Trung Quốc lơ̆m noh vă pơ jing tơ drong hiôk ăn 2 teh đak tơ jur tơ drong kơ hret. Mă lei, kiơ̆ Kơ dră tơm vei lăng khŭl linh Mi, teh đak âu gô ư̆h kơ bơ ngơ̆t ƀơ̆t tơ drong đei yua đei tơ hli. Lơ̆m kơ tơ̆ng ƀơm truh, ‘năr 26/7, tơ̆ pơ lei tơm Thiên Tân (Tianjin), Kơ dră tơm jang tơ bôl Trung Quốc Vương Nghị hlôi sơng phŏ kơ dră jang tơ bôl Mi Wendy Sherman tŏk bŏk oei tơ mang, lơ̆m noh 2 păh hlôi sơ kơ̆t hơ dăh pơ trŭt pơ ma dơ nuh hơ nơ̆ng.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định