Năr tơmơ\t: 22/1/2022

 

VOV4.Bahnar - Mi hơ nơ̆ng pơ ma tơ hlâu dôm ‘măng prăh pơ long ƀrơ̆m ŭnh đơ̆ng Triều Tiên khei ‘năr tơ jê̆ âu, hơ dai hăm ‘noh krao hơ vơn rim teh đak jang lơ̆m Jơ nŭm vei lăng sơ đơ̆ng Liên hợp quốc 1 jơ hngơ̆m đon tơ gŭm tơ lĕch tơ drong phak Triều Tiên. Nơ̆r pơ ma hơ dăh đơ̆ng Mi tơ lĕch ăn lăp tŏ sĕt jơ đơ̆ng rŏng kơ Nga păng Trung Quốc pơ dơh set hơ len nơ̆r tơ lĕch âu đơ̆ng păh Mi. Pơ ma tơ̆ jơ hop akŏm tơ roi tơ băt hăm khŭl chih kơ tơ̆ng ang đơ̆ng rŏng ‘măng Hop akŏm Jơ nŭm vei lăng sơ đơ̆ng, Kơ dră tang măt Mi tơ̆ Liên hợp quốc pơ ma hơ dăh; tơ drong jang đơ̆ng Triều Tiên ‘noh pơm glăi dôm tơ drong tơ chơ̆t đơ̆ng Jơ nŭm vei lăng sơ đơ̆ng. Kiơ̆ kơ dră tang măt Mi, dôm teh đak jang lơ̆m Jơ nŭm vei lăng sơ đơ̆ng drơ̆ng nơ̆r lơ̆m bơ̆ jang păng tơ lĕch jang dôm trong phak Triều Tiên. Mă lei, Mi oei tơ gŭm 1 trong jang tơ bôl hăm Triều Tiên vă hơ nhăk ăn dơ̆ng rơ ngei păng sơ đơ̆ng đunh đai ăn tơ ring.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định