Năr tơmơ\t: 3/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Anih vei lăng tơ drong rong kon tơ rong păng jang thŭ y dêh char Quảng Ninh ăn tơ băt, tơ̆ dêh char Quảng Ninh ‘nao chă ƀôh pơ rang jĭ toi tơ̆ kon kơ lap A/H5N8 ‘măng mă blŭng tơ̆ Việt Nam. Adrol kơ ‘nŏh, đơ̆ng ‘năr 29/6, hnam rong iĕr kơ ‘nhŏng Nguyễn Huy Long, tơ̆ plei Bãi Cát, xăh Vũ Oai, plt Hạ Long (Quảng Ninh) đei lơ iĕr lôch ưh kơ ê, păng roi đunh lôch roi lơ, hăm hlŏh 200 tŏ iĕr lôch.

Anih jang ki thuơ̆t choh jang xa plt Hạ Long iŏk set hơ len 3 kơ mâu pham ăn ƀôh đei pơ gang jĭ toi A/H5N8. ‘Nâu jĭ pơ rang jĭ toi mă blŭng đei ƀôh tơ̆ Việt Nam. Lơ̆m apŭng plenh tĕh sơ̆ hlôi đei lơ anih đei jĭ toi A/H5N8 tơ̆ Châu Âu, Trung Quốc, Trung Đông păng Bắc Phi. Tŏ sĕt hlŏh ‘nŏh 7 ‘nu bơ ngai tơ̆ Nga đei tơ pŏh pơ rang jĭ toi A/H5N8 đơ̆ng iĕr đei jĭ.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định