Năr tơmơ\t: 24/7/2021

VOV4.Bahnar – Pơgê năr 23/7, dêh char Lâm Đồng băt đei  2 'nu ƀơm jĭ noh bơngai vơ̆r gre chơ tơmam drăm vih vơ̆t hăm plei tơm HCM.  2 'nu ƀơm jĭ 'nao đei pơkăp kơsô̆ 78434, 78435, vơ̆r gre chơ tơmam drăm brŏk đơ̆ng plei tơm HCM.

Kơtă ăh xơkơ̆t đei 2 'nu vơ̆r gre âu ƀơm jĭ Covid-19, Anih jang Y tê̆ dêh char Lâm Đồng hlôi tơlĕch tơbang tenh kuăng chơ chă bơngai đei măt tơ̆ dôm anih đei tơrĕk lơ̆m apŭng Đức Trọng păng plei tơm Bảo Lộc. Atŭm hăm noh, khul jang kơpal kơ dêh char duh tenh kuăng chơ chă dôm bơngai F1, F2, oei tơjê̆ hăm dôm bơngai jĭ âu. Dang ei hlôi xơkơ̆t đei 14 'nu  F1 păng 50 'nu F2, lơ̆m noh mă lơ dôm bơngai oei ăh anih tĕch 'nhot tơ̆ apŭng Đức Trọng. Thoi noh, truh 'năr dơ̆ng năr 23/7, Lâm Đồng đei 28 'nu bơngai ƀơm jĭ Covid-19, lơ̆m noh đei truh 10 'nu vơ̆r gre chơ tơmam drăm.

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định