Năr tơmơ\t: 8/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Kiơ̆ đơ̆ng Hơnĭh vei lăng jang Chŏh jang păng Vei lăng ‘long pơtăm dêh char Kon Tum, pơrang jĭ prĕnh hla ƀum ƀlang đei ƀô̆h  tơ̆ 4 apŭng, pơlei tơm kơ dêh char ‘nŏh: Đak Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy păng pơlei tơm Kon Tum hăm mir pơgar ƀum ƀlang răm hlŏh 300ha. Lơ̆m au, pơlei tơm Kon Tum đei mir pơgar să hloh hăm 210 ha.

Hơgăt tĕh ƀum ƀlang jĭ prĕnh hla tơ̆ pơlei tơm Kon Tum

Dăr lăng đei ƀô̆h, pơrang jĭ prĕnh hla ƀum ƀlang pơrăm kơtang hăm ƀum ƀlang hơdrơ̆k pơyan, pơtăm đơ̆ng khei 9 sơnăm sơ̆ păng tơchĕng vă rô̆ tĕch lơ̆m khei 9 sơnăm au. Tơdrong tơm pơm ăn ‘nŏh pơrang hlôi đei lơ̆m dơng hơdrĕch kon pơlei răt đơ̆ng đe. Ƀok Đoàn Năng Rường, Kơ iĕng Kơdră vei lăng Chŏh jang păng Vei lăng ‘long pơtăm dêh char Kon Tum tơbăt, dơnŏ anĭh vei lăng chŏh jang sa dêh char tŏk bŏk hơdrin tang găn pơrang prĕnh hla pơrăm ƀum ƀlang. Dơnŏ anĭh vei lăng chŏh jang sa păng Atŏk tơ iung tơring tơrang dêh char hlôi pơrô̆ athei rim tơring pơlôch pơrang prĕnh hla ƀum ƀlang. Pơtho athei kon pơlei rô̆ hŭt dôm mir pơgar đei ƀum ƀlang răm trŭh 70% hơgăt tĕh păng tơplĭh pơtăm ‘long pơtăm anai hloi. Hăm hơgăt tĕh răm đơ̆ng 30% trŭh 70% ‘nŏh bŭch dôm dơnơm jĭ păng pơtăm ‘long pơtăm anai lơ̆m nŏh.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định