Năr tơmơ\t: 27/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Ƀlep lơ̆m năr tơbăt 74 sơnăm Năr bơngai rơka, lôch dŏng tĕh đak (27/7/1947 - 27/7/2021), Kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak Nguyễn Xuân Phúc hlôi pơtrŭh kơthơ apĭnh jet gia pơma dơnŭh pơtrŭh ƀơ̆r đon ƀlok hơdơ̆r ăn rim bơngai rơka, ŭnh hnam bơngai lôch dŏng tĕh đak păng bơngai đei iŏk yua ăn kĕch mang. Lơ̆m kơthơ, Kơdră chĕp pơgơ̆r tĕh đak Nguyễn Xuân Phúc hlôi pơtrŭh ăn rim ƀok yă kĕch mang, rim đe yă mĕ Việt Nam nuih mơng, Ƀô̆ đô̆i nuih mơng, Bơngai jang pran kơtang, rim bơngai rơka, ŭnh hnam bơngai lôch dŏng tĕh đak, bơngai đei iŏk yua ăn kĕch mang nơ̆r apĭnh jet gia pơma dơnŭh ‘lơ̆ng hơ iă hlŏh păng hôn bơnê dôm tơdrong tơgop tĭh tên. Kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak pơkă hăm kơdră cĕp pơgơ̆r Đảng tơring, kơdră chĕp pơgơ̆r tơring, rim hơnĭh bơ̆ jang păng rim kon pơlei hăm dôm tơdrong jang hơdăh vang iung jang lơ̆m tơdrong jang bơngai đei iŏk yua ăn tĕh đak păng trong tơlĕch jang “Đĭ đăng kon pơlei vang vei lăng năng tông bơngai rơka, ŭnh hnam lôch dŏng tĕh đak păng bơngai đei iŏk yua ăn kĕch mang”, lăng ‘nŏh jing hơnăp jang, tơbăt jơhngơ̆m ‘mêm mơnat, hôn bơnê kơtang hăm dôm bơngai tơgop tĭh tên ăn tơdrong pơm rơngei hơdrĕch hơdrung, tơ iung pơjing păng vei lăng Tĕh đak.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định