Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Kơ dră tơm vei lăng khul linh tĕh đak Mi Lloyd J. Austin hlôi truh tơ̆ Singapore lơ̆m ‘măng năm hơ pong tơ̆ Đông Nam Á giĕng ‘nâu, vă tơ ƀôh hơ dăh tơ drong gĭt kăl đơ̆ng Mi ‘mĕh hơ met kơ jăp tơ drong pơ vei lơ̆m tơ ring.

Kơ dră tơm vei lăng khul linh Mi Lloyd J. Austin ‘năr 27/7 tơ ƀâp bơ ngai jang kơ chư̆k lei lăi kơ Singapore Ng Eng Hen, tơ ƀôh hơ dăh tơ drong pơ vei kăp gĭt đunh đai găh khul linh đơ̆ng 2 păh păng lơ tơ drong jang hơ dai nai hai đơ̆ng 2 tĕh đak.

Ƀar kuan tih chĕp kơ̆l khul linh 2 tĕh đak pơ ma hơ dăh tơ drong pơ vei kơ jăp ‘lơ̆ng mư̆h pơ tâp pơ hrăm đei ƀôh kiơ̆ đơ̆ng 2 păh vang akŏm lơ̆m dôm ‘măng pơ tâp tơ blăh 2 pang păng lơ pang khei ‘năr tơ jê̆ âu.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định