Năr tơmơ\t: 13/6/2021

VOV4.Bahnar – Đơ̆ng rŏng kơ pơgơ̆r et pơkong, vă tơƀôh đon bơnôh kŭp yom, pôk bơnê jơhngơ̆m rong 'me đơ̆ng mĕ ƀă, tơguăt đon bơnôh 'nhŏng oh, bôl boăl, atŭm hăm noh tơklăh ti hăm bơngai drŏnglo vih oei găh hnam hơkăn, kon pơlei Jrai hơnơ̆ng pơgơ̆r et xoi juă tơnuh (Joă H’Bâu) dăh mă oei krao khôi juă tơnuh.

Kiơ̆ khôi kră xơ̆ kơ bơngai Jrai, đơ̆ng rŏng kơ et pơkong, bơngai drŏnglo athei hơmet tôm tơmam drăm po vă vih oei găh hnam hơkăn. Đơ̆ng rŏng kơ et pơkong đơ̆ng 3 - 7 năr, bơngai Jrai hơnơ̆ng pơgơ̆r et xoi juă tơnuh (Joă H’Bâu).

          Khôi âu noh đei tơdrong kăp gĭt vă pôk bơnê kơ jơhngơ̆m rong 'me pơtho pơhrăm đơ̆ng mĕ ƀă, tơguăt đon bơnôh 'nhŏng oh, bôl boăl kơjăp đunh đai. Atŭm hăm noh, âu duh jing tơdrong tơklăh ti hăm bơngai drŏnglo vih oei tơ̆ anih 'nao, tơguăt  đĭ hnưr erih hăm bơngai hơkăn. Yuơ noh, vă tơƀôh xơnong jang po, bre klo hơkăn mơlôh athei rơih minh năr lơ̆m giĕng, hơnơ̆ng noh ăh 'năr klăh vă vih tơ̆ hnam mĕ ƀă klo, hơvơn đe 'nhŏng oh, bôl boăl truh et xoi Joă H’Bâu.

          'Nhŏng Kpă Vũ (oei tơ̆ pơlei Toan, xăh Ia Kdăm, apŭng Ia Pa, dêh char Gia Lai) tơroi: “Inh 'nao oei hơkăn tơ̆ pơlei Chư̆ Băh (xăh Chư̆ Băh, thĭ xăh Ayun Pa). Đơ̆ng rŏng kơ pơgơ̆r et pơkong đang, vă pôk bơnê kơ jơhngơ̆m rong 'me đơ̆ng mĕ ƀă, tơƀôh đon bơnôh 'lơ̆ng kơ po păng tơklăh ti hăm đe 'nhŏng oh, bôl boăl adrol kơ năm oei tơ̆ hnam hơkăn, inh duh pơgơ̆r et xoi Joă H’Bâu”.

          Hơnơ̆ng lơ̆m et xoi Joă H’Bâu, bơngai drŏnglo gô 'nhăk minh tơm xik, 1 pôm nhŭng, minh pôm gŏ por ăn mĕ ƀă; 1 tơm xik,minh pôm ier, 1 hlak hơkok ăn bôl boăl. Dôm tơmam plang âu bơngai drŏnglo athei 'nhăk đơ̆ng hnam hơkăn truh. Anih pơgơ̆r et xoi noh tơ̆ hnam mĕ ƀă bơngai drŏnglo, pơgơ̆r et xoi hơnơ̆ng noh bơngai trong pơxĭt ăn kơ bre klo hơkăn mơlôh. Đơ̆ng rŏng kơ 'nhăk dôm tơmam âu truh hnam mĕ ƀă, bơngai drŏnglo gô hơvơn tôm 'nhŏng oh, bôl boăl, kơtum kơtŏng truh atŭm et xa pơxô̆ hăm unh hnam 'nao.

          Lơ̆m et xa, rim bơngai lơ̆m unh hnam, 'nhŏng oh, bôl boăl gô atŭm băl pơma dơnuh. Pơtoi kơ noh, bơngai kon kơdih iung pơma, tơroi găh tơdrong tơm pơgơ̆r et xoi Joă H’Bâu, atŭm hăm noh tơbang đon bơnôh hmach bơnê hăm mĕ ƀă hlôi rong 'me. Duh lơ̆m et xoi âu, 'nhŏng oh, bôl boăl gô hơvơn băl et tơdrô vă vih tơbăt tơdrong xo, pơma dơnuh, tơtă ăn kơ bre klo hơkăn mơlôh dôm tơdrong kăl kơ jang lơ̆m khei năr truh păng thơ thâu hơ iă ăn kơ bre klo hơkăn erih jơnap xô̆ xôn ling lang, adrin pơm jang, hơtŏk mŭk drăm, pơtho kon hơ ioh...

          Et xoi Joă H’Bâu hơnơ̆ng đei pơgơ̆r iĕ đĕch păng ưh đei huach kiơ ôh. Rim bơngai lơ̆m unh hnam năm akŏm et xoi âu mă tơm noh 'nhŏng oh lơ̆m unh hnam, bôl juăt noh găh jên huach păng jơ 'năr ưh đei pơgĭt ôh, gơh pơgơ̆r et xoi ăh pơgê dăh mă kơmăng, kiơ̆ kơ tơdrong jang kơ rim unh hnam.

          Dang ei, lơ unh om klo hơkăn pơgơ̆r et pơkong kiơ̆ trong erih 'nao noh tơ̆ minh ƀar tơring, khôi mă âu pơgơ̆r tŏ xĕt hloh khei năr adrol ki. Mă lei hăm bơngai Jrai, et xoi Joă H’Bâu duh oei jing khôi ưh gơh kơƀah lơ̆m tơdrong erih joh ayŏ, đon bơnôh, tơbang hơdăh tơdrong 'lơ̆ng rŏ lơ̆m tơdrong erih xa rim kơ 'năr kơ kon pơlei.

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định