Năr tơmơ\t: 22/1/2022

 

VOV4.Bahnar - Anih tơm vei lăng khŭl linh teh đak Nga ‘nao tơ roi tơ băt, Khŭl linh đak dơ sĭ Nga gô pơ gơ̆r lơ ‘măng pơ tâp tơ blăh linh đak dơ sĭ lơ̆m khei 1-2 tơ̆ đĭ đăng rim tơ ring găh hơ năp jang đơ̆ng khŭl linh. Hloh 140 tong duk păng 60 tong gre păr gô vang akŏm lơ̆m dôm ‘măng pơ tâp tơ blăh vă jê̆ truh. Kiơ̆ trong tơ lĕch jang pơ hrăm ăn rim Khŭl linh Liên bang Nga lơ̆m sơ năm 2022, dôm ‘măng pơ tâp tơ blăh gô đei hloi tơ ring đak dơ sĭ tơ jê̆ hăm hơ găt teh kơ teh đak Nga, kŭm nhen dôm tơ ring bơ̆ jang gĭt kăl kơ Đak dơ sĭ apŭng plĕnh teh. Dôm ‘măng pơ tâp tơ blăh hơ drô̆ gô đei pơ gơ̆r tơ̆ tơ ring đak dơ sĭ Địa Trung Hải, păh tu, đak dơ sĭ Thái Bình Dương. Tơ chĕng hơ drol gô đei hloh 140 tong duk tơ blăh păng duk tơ gŭm, hloh 60 tong gre păr, 1.000 anih jang ƀrơ̆m phao păng dang 10.000 linh vang akŏm pơ tâp tơ blăh âu.

Thuem: Tơ blơ̆

 

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định